Prin acțiunea care face obiectul Dosarului nr. 2267/99/2015 cu termen la 02.09.2015 Sindicatul Asistenței Sociale și Protecția Copilului Iași a solicitat în numele și pentru membrii săi, angajați cu contract individual de muncă:
1. obligarea pârâtei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi la stabilirea salariului fiecărui reclamant la nivelul de salarizare corespunzator personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate*), servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală – consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora astfel cum acestea au fost stabilite potrivit ANEXEI nr. I: FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE „ADMINISTRATIE” CAPITOLUL II, lit. A. Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate*), servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală – consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora din Legea nr. 284/2010, incepand cu aprilie 2012 și până la data încetării raportului de serviciu cu DGASPC Iasi;
2. obligarea DGASPC Iasi la calculul şi plata despăgubirilor băneşti stabilite ca diferenţă între salariul de care ar fi trebuit să beneficieze reclamanţii prin raportare la principiile de bază regăsite în Legea nr. 284/2010, ca urmare a neacordării salariilor corespunzatoare potrivit ANEXEI nr. I: FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE „ADMINISTRATIE” CAPITOLUL II, lit. A. Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate*), servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală – consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora din Legea nr. 284/2010, incepand cu aprilie 2012 și până la data încetării contractului individual de munca cu DGASPC Iasi și drepturile efectiv plătite de pârâta începând cu 01.04.2012 şi în continuare, pe toată perioada în care reclamanţii sunt salariaţi ai unităţii pârâte;
3. actualizarea sumelor prevăzute la petitul 2 al prezentei acţiuni cu indicele de inflaţie aferent perioadei de la care trebuiau acordate drepturile solicitate şi până la data plăţii lor efective.

Sari la conținut