Prin acțiunea care face obiectul Dosarului nr. 2269/99/2015 cu termen la 08.09.2015 Sindicatul Asistenței Sociale și Protecția Copilului Iași a solicitat în numele și pentru membrii săi, funcționari publici:

1. obligarea pârâtei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi la stabilirea salariului fiecărui reclamant la nivelul de salarizare corespunzator funcțiilor publice teritoriale astfel cum acestea au fost stabilite potrivit ANEXEI nr. I: FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE „ADMINISTRATIE” CAPITOLUL I, SECTIUNEA 1: A. Salarizarea functionarilor publici, lit.c – Functii publice generale de executie din Legea nr. 284/2010, incepand cu aprilie 2012 și până la data încetării raportului de serviciu cu DGASPC Iasi;
2. obligarea DGASPC Iasi la calculul şi plata despăgubirilor băneşti stabilite ca diferenţă între salariul de care ar fi trebuit să beneficieze reclamanţii prin raportare la principiile de bază regăsite în Legea nr. 284/2010, ca urmare a neacordării salariilor corespunzatoare noilor funcții teritoriale înființate potrivit ANEXEI nr. I: FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE „ADMINISTRATIE” CAPITOLUL I, SECTIUNEA 1: A. Salarizarea functionarilor publici, lit.c – Functii publice generale de executie precum și a condițiilor concrete de muncă și drepturile efectiv plătite de pârâta începând cu 01.04.2012 şi în continuare, pe toată perioada în care reclamanţii sunt salariaţi ai unităţii pârâte;
3. actualizarea sumelor prevăzute la petitul 2 al prezentei acţiuni cu indicele de inflaţie aferent perioadei de la care trebuiau acordate drepturile solicitate şi până la data plăţii lor efective.

Sari la conținut