Prin acțiunea care face obiectul Dosarului nr. 9962/99/2014 cu termen la 24.09.2015 Sindicatul Asistenței Sociale și Protecția Copilului Iași a solicitat în numele și pentru membrii săi, funcționari publici:

1. obligarea Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi la stabilirea salariului fiecărui reclamant la nivelul de salarizare maxim existent în plată pentru o funcție similară din punctul de vedere al gradului profesional, al gradației /tranșei de vechime, al treptei de salarizare, al condițiilor concrete de muncă, prin raportare la salariile stabilite în instituția pârâtă pentru funcționari publici cu același grad profesional, aceiași tranșă de vechime sau alți funcționari din interiorul aceluiași ordonator principal de credite, începând cu data promovării, încadrării pe funcție sau a atingerii gradației de vechime de către fiecare reclamant și până la data încetăriii raportului de serviciu cu DGASPC Iasi;
2. obligarea DGASPC Iasi la calculul şi plata despăgubirilor băneşti stabilite ca diferenţă între salariul de care ar fi trebuit să beneficieze reclamanţii prin raportare la principiile de bază regăsite în Legea nr. 284/2010, art. 2 din Legea nr. 285/2010, drept urmare a eliminarii posibilitatii de a avansa in interiorul treptelor, a neacordării gradațiilor de vechime corespunzatoare și a drepturilor salariale aferente condițiilor concrete de muncă şi drepturile efectiv plătite de pârâta începând cu 01.01.2011 şi în continuare, pe toată perioada în care reclamanţii sunt salariaţi ai unităţii pârâte;
3. actualizarea sumelor prevăzute la petitul 2 al prezentei acţiuni cu indicele de inflaţie aferent perioadei de la care trebuiau acordate drepturile solicitate şi până la data plăţii lor efective.

Sari la conținut