Ca urmare a neorganizării concursurilor de promovare pentru personalul contractual al D.G.A.S.P.C. Iași, în anul 2015, conducerea Sindicatului Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași a sesizat această situație prin intermediul unei adrese depuse la registratura unității, în vederea soluționării. Pentru mai multe detalii, puteți consulta adresa aici.