În cursul săptămânii trecute conducerea Sindicatului Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași a înaintat o adresă către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, adresă prin care se solicită aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 1029/21.12/2016.

Constatările regăsite în Decizie sunt următoarele:

hotărârile judecătorești prin care s-a recunoscut majorarea salariului de bază/ indemnizației de încadrare, au aplicabilitate generală;

personalul care beneficiază de aceleași condiții trebuie să fie salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadru aceleiași categorii profesionale și familii ocupaționale, indiferent de instituție sau autoritate publică;

autoritățile și instituțiile publice trebuie să respecte și să aplice cele stabilite de Curtea Constituțională, atât prin considerentele Deciziei nr. 794/2016, cât și pentru dispozitivul acesteia;

din momentul publicării Deciziei nr. 794/2016 în Monitorul Oficial al României, instituțiile și autoritățile publice urmează să aplice în mod direct prevederile constituționale ale art. 1, alin. (4), art. 16, art. 124 și art. 126, în privința stabilirii nivelului maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau specialitate, după caz al salariului de bază/ indemnizației de încadrare, astfel cum a fost constatat prin această decizie.

Facem mențiunea că, prezenta Decizie se aplică personalului care nu a beneficiat de prevederile Legii nr. 250/2016.

În același timp, conducerea Sindicatului a înaintat o adresă și către Consiliul Județean Iași, ordonatorul principal de credite, pentru a dispune alocarea de fonduri Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, necesare pentru punerea în aplicare a dispozitivului şi a considerentelor Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, publicată în Monitorul Oficial nr.1.029 din 21 decembrie 2016, decizie deosebit de importantă pentru eliminarea inechităților din sistemul de salarizare a personalului bugetar.

Documentul înaintat conducerii Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași îl puteți consulta aici.