Vă informăm asupra situației voucherelor de vacanță acordate angajaților D.G.A.S.P.C. Iași în anul 2018 și care au valabilitatea până la sfârșitul lunii noiembrie 2019! Aceste vouchere de vacanță pe suport de hârtie acordate și neutilizate și pe care angajații nu intenționează să le utilizeze până la expirarea valabilității, vor trebui predate la sfârșitul perioadei de valabilitate (26.11.2019) persoanei care gestionează la nivel de centru acordarea acestora.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că din numărul total de vouchere acordate în luna noiembrie 2018 angajaților DGASPC Iași, pentru perioada 01.07.2017 – 30.11.2018 mai sunt în circulație (nereturnate la angajator sau nerambursate de către agentul economic emitent) aproximativ 8300 vouchere.

Având în vedere că valabilitatea acestor vouchere expiră în luna noiembrie precum și prevederile Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași nr. 17047/11.06.2019 vă rugăm să aduceți la cunoștința angajaților care se află în această situație că, în cazul în care dețin vouchere neutilizate și pe care nu intenționează să le utilizeze până la expirarea valabilității, acestea trebuie predate la sfârșitul perioadei de valabilitate (26.11.2019) persoanei care gestionează la nivel de centru acordarea acestora.

În caz contrar, DGASPC Iași va fi nevoită să se adreseze instanței de judecată în vederea recuperării contravalorii voucherelor de vacanță necuvenite sau neutilizate și care nu au fost returnate în termenul legal, conform prevederilor sus-menționate.
Sari la conținut