Având în vedere proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale, aflat în consultare publică până la data de 17.01.2020, vă transmitem adresa înaintată de Federația COLUMNA, în care au fost expuse propunerile și observațiile cu privire la acest proiect.

Către Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România „COLUMNA”, reprezentativă pe sectorul de activitate Asistență Socială, vă aducem la cunoștință propunerile și observațiile organizației noastre asupra proiectului de hotărâre de guvern pentru aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale:

1. Lipsa unor prevederi exprese în sensul obligativității pentru ordonatorii principali de credite de a cuprinde în bugetele proprii, standardele minime de cost, inclusiv a unor sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea acestora; opinăm că în lipsa unor astfel de prevederi, standardele minime de cost nu vor fi respectate.

2. Din cuprinsul propunerii nu rezultă dacă influențele generate de aplicarea noilor standarde de cost au fost luate în calcul la adoptarea Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, în caz contrar acestea nefiind aplicabile în acest an, decât începând cu prima rectificare bugetară și generând astfel o subfinanțare a asistenței sociale.

3. Insuficienta corelare a standardelor minime de cost pentru furnizarea serviciilor sociale cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017privind Salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv ar fi necesară instituirea unui mecanism de ajustare anuală a standardelor minime de cost care să țină cont de creșterile salariale graduale prevăzute de legea salarizării (1/3 față de nivelul din 2022), inclusiv din perspectiva acordării sporurilor specifice activității.

4. Actualizarea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective cu rata anuală a inflației, nivelul de 16,6 lei/zi/persoană nemaifiind actualizat încă din anul 2014, conform notei de fundamentare.

5. Introducerea unui standard de cost pentru centrele de tranzit, destinate tinerilor de peste 18 ani, care se pregătesc să părăsească sistemul de protecția copilului.

6. În propunere nu se mai regăsește prevederea referitoare la cuantumul venitului pe membru de familie, valoare de la care este obligatorie plata unei părți din valoarea contribuției lunare de întreținere (art.8 din HGR nr.978/2015)

Atașat veți regăsi și punctele de vedere primite de Federația COLUMNA de la o serie de DGASPC-uri din țară, utile fiind in acest sens observațiile DGASPC Bacău, în sensul următoarelor:
– Anexa nr.2, pct.2 (standard centre abilitare/reabilitare): majorarea capitolului „Alte cheltuieli materiale” la suma de 14.000 lei;
– Estimarea standardului de cost pentru centre de îngrijire și asistență, având în vedere un raport personal de specialitate/beneficiar de 1/1: o asemenea estimare considerăm că ar fi cea corectă și în cazul centrelor de abilitare si reabilitare.
Sari la conținut