În cursul zilei de ieri, 30.01.2020, Federația Columna, federație la care suntem afiliați, a înaintat o adresă către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin care solicită denunțarea unilaterală a unui act de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și fundația “Centrul de Resurse Juridice”, acord în baza căruia organizația nonguvernamentală este împuternicită să efectueze controale inopinate direcțiilor din țară.

Având în vedere semnarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Fundația „Centrul de Resurse Juridice”, acord în baza căruia o organizație nonguvernamentală este împuternicită să efectueze controale inopinate, la orice oră și fără nici un acord din partea conducerii DGASPC.

Federația COLUMNA, reprezentativă la nivelul sectorului de activitate Asistență socială, vă reamintește că în conformitate cu prevederile legale adoptate de statul român, în acord cu acordurile/convențiile europene la care România este parte, funcția de control și monitorizare a serviciilor sociale aparține exclusiv instituțiilor statului.

Atât timp cât la nivelul statului român au fost create deja astfel de instituții abilitate în acest sens, respectiv Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copil și Adopție, Consiliul de monitorizare și Agenția Județeană pentru Plați și Inspecție Socială, este un abuz de putere ca delegarea acestor atribuții să se facă printr-un acord de colaborare, cu o organizație neguvernamentală, selectată pe criterii necunoscute, care nu este opozabil terților.

În acest sens, Federația COLUMNA vă solicită ca în regim de urgență să procedați la denunțarea unilaterală a acestui acord de colaborare.

În eventualitatea în care nu veți da curs acestei solicitări, Federația COLUMNA își rezervă dreptul de a cere instanței de judecată competente, anularea acestui acord, precum și de a organiza alte acțiuni sindicale împotriva formelor de abuz pe care le generează încheierea acestuia.
Sari la conținut