Pentru a veni în sprijinul colegilor, angajați ai D.G.A.S.P.C. Iași (aparat propriu), care utilizează un mijloc de transport în comun pentru a se deplasa la serviciu și respectând recomandările primite de la autorități, conducerea instituției a emis ieri o dispoziție cu privire la programul de lucru. Astfel, dispoziția afișată la sediul instituției de ieri, de când intră în vigoare și prevederile acesteia, se adresează exclusiv angajaților care folosesc un mijloc de transport în comun.

Art.1 – Începând cu data prezentei, la nivelul aparatului propriu al DGASPC Iași se stabilește un program de lucru decalat, după cum urmează:
1. Compartimentele, birourile și serviciile din subordinea dl. Ion Florin – Director General, respectiv:
– Serviciul de Resurse umane și formare profesională
– Compartimentul PSI, Sănătate și securitate în muncă
– Compartiment Registratură
– Compartiment Secretariat CPC și CEPAH
– Serviciul Juridic și Contencios
– Serviciul Achiziții publice, Tehnic, Patrimoniu
– Biroul Strategii, programe, proiecte, monitorizare și relații cu ONG
– Compartimentul Relații publice
– Compartimentul Audit
– Compartimentul Corp Control și Managementul Calității Serviciilor Sociale
vor avea programul de lucru între orele 07:30 – 16:00 de luni până joi și 07:30 – 13:30 vineri.

2. Compartimentele, birourile și serviciile sociale din subordinea dnei. Karacsony Niculina – Director General Adjunct, respectiv
– Compartimentul pentru adopții și post adopții
– Serviciul Evaluare inițială, intervenție în regim de urgență și coordonare SPAS
– Serviciul Management de caz pentru copii aflați în măsuri de tip rezidențial, centre de zi și supravegheri specializate
– Serviciul Management de caz pentru copii aflați în plasament la rude/familii/asistenți maternali
– Serviciul de Evaluare Complexă a copilului
vor avea programul de lucru între orele 08:00 – 16:30 de luni până joi si 08:00 – 14:00 vineri

3. Compartimentele, birourile și serviciile din subordinea dl. Ticu Ioan – Director General Adjunct, respectiv:
– Serviciul Patrimoniu, Aprovizionare și Administrativ
– Serviciu Contabilitate – salarizare, planificare bugetară și management financiar
– Serviciul Management de caz, evaluare inițială și intervenție în regim de urgență pentru persoane adulte
– Serviciul Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
– Biroul Evidență și plată beneficii de asistență socială
voi avea programul de lucru între orele 08:30 – 17:00 de luni până joi și 08:30 – 14:30 vineri

Art.2 – Programele de lucru menționate la articolul 1 sunt valabile până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire și după această dată

Art.3 – Prezenta dispoziție se va publica pe pagina de internet a DGASPC Iași și se va aduce la cunoștința șefilor de compartimente/birouri/servicii/servicii sociale care vor fi responsabili cu aducerea acesteia la îndeplinire.
Sari la conținut