Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a aprobat în cursul zilei de azi, 26.03.2020, un plan de măsuri privind implementare noilor recomandări și măsuri adoptate la nivel guvernamental, aplicabil atât aparatului propriu, cât și serviciilor sociale furnizate de instituție.

I. MĂSURI CU CARACTER GENERAL

1. A fost desemnat la nivelul DGASPC Iași responsabilul cu relațiile publice, ca persoană abilitată să ofere (sau să redirecționeze la departamentul responsabil) informații și prin corespondență electronică tuturor categoriilor de beneficiari din comunitate: părinți de copii vulnerabili, părinți de copii cu dizabilitate, adulți cu dizabilitate, vârstnici, asistenți maternali etc.
2. Elaborarea unui set de răspunsuri clare și concise cu privire la diferitele tipuri de proceduri sau servicii, care au fost schimbate, flexibilizate sau suspendate, după caz, pentru beneficiarii din comunitate, care solicită informații sau au neclarități și postarea pe site-urile proprii a unei liste/secțiuni cu ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI, pe temele enunțate la punctul anterior. Promovarea pe paginile de Facebook ale Direcțiilor a linkului cu secțiunea de ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI.
3. Beneficiarii de certificate de încadrare în grad de handicap, adulți și copii, cărora le expiră în această perioada certificatul au fost contactați telefonic și au fost informați cu privire la prelungirea acestuia, precum și a drepturilor aferente.
4. A fost desemnat responsabilul SSM ca persoană responsabilă cu implementarea și respectarea planului de aplicare a măsurilor de prevenire și control a infectării la intrarea/ieșirea din sediu.
5. La intrarea în sediul instituției, în zona de Relații cu Publicul, s-au luat măsuri de organizare a publicului, astfel încât în incinta clădirii intră pe rând câte o persoană. Persoanele aflate în exteriorul clădirii, așteaptă în rând la o distanță de minim 1.5m, cu sprijinul personalului de pază.
6. Persoanele din comunitate și personalul DGASPC (aparat propriu și servicii sociale) sunt verificate cu privire la prezența posibilelor simptome specifice infecției cu COVID-19 la intrarea în clădire, intrarea fiind dotată cu termometru tip scaner. Dacă se identifică simptome de febră sau infecție respiratorie, acestora nu li se permite accesul în clădire. Persoanele cărora li se permite accesul în incintă sunt înregistrate într-un registru cu datele de identificare.
7. Sunt afișate la intrarea în sediul instrucțiuni pentru public privind PĂSTRAREA DISTANȚEI SOCIALE (1.5m), acoperirea tușitului și a strănutului, respectarea instrucțiunilor primite de la personalul DGASPC cu strictețe.
8. Personalul care interacționează cu publicul va utiliza materiale protecție existente.
9. Programul de lucru din aparatul propriu este decalat în vederea evitării aglomerării mijloacelor de transport și, la serviciile la care este posibilă desfășurarea muncii de la domiciliu, au fost luate măsuri în consecință.
10. S-a modificat programul de lucru la serviciile sociale, pe categorii profesionale. În vederea reducerii frecvenței de prezentare la locul de muncă și în concordanță cu programul stabilit de către compania de transport public local.
11. Aprobarea solicitărilor de concediu în condițiile Legii nr.19/2020, se face doar în condițiile în care nu este afectată funcționalitatea serviciilor și cu posibilitatea rechemării personalului în activitate, dacă situația o impune.
12. Au fost stabilite la nivelul Direcției, cât și la nivelul serviciilor sociale, grupuri de lucru (echipe de permanență) care asigură comunicarea și raportarea în timp util a informațiilor referitoare la incidentele legate de infecția cu Coronavirus.
13. Șefii serviciilor rezidențiale au fost informați cu privire la modalitățile de comunicare cu echipa de permanență de la nivelul Direcției, prin grup de discuții pe o aplicație de comunicare instant, adrese de email și telefonic.
14. Măsuri de prevenție pentru situațiile privitoare la rezidenții care au intrat în contact cu persoane izolate/infectate în afara serviciului rezidențial
– La nivelul Direcției au fost identificate locații (pavilioane separate și apartamente) cu rol de triaj, dedicate beneficiarilor, nou intrați în sistem/care au părăsit centrul și au revenit sau au fost recuperați/găsiți, care provin din medii cu potențial risc de contaminare
– Beneficiarii în cauză vor fi izolați pentru o perioadă de 14 zile în locațiile stabilite cu destinație de triaj
– Va fi informata Direcția de Sănătate Publică Iași și se va proceda conform instrucțiunilor comunicate de către aceasta
15. Beneficiarii nou intrați în sistem/care au părăsit centrul și au revenit sau au fost recuperați/găsiți vor fi izolați pentru o perioadă de 14 zile înaintea plasării în măsura de protecție corespunzătoare. Șefii serviciilor sociale de tip rezidențial vor lua toate măsurile necesare izolării.
16. Echipa 983 de intervenție în regim de urgență va prelua orice sesizare telefonică și va asigura consilierea și informarea persoanelor cu privire la demersurile pe care trebuie să le facă pentru soluționarea problemelor sesizate.
17. Întreg personalul DGASPC Iași a fost instruit pentru a respecta următoarele recomandări cu caracter general:
– Aplicarea cu strictețe a măsurilor de distanțare socială. Practicarea distanțării sociale este recomandată la nivel instituțional și organizațional ca măsură preventivă. Aceasta înseamnă, de exemplu:
a. evitarea strângerii mâinilor,
b. evitarea contactului la nivelul feței,
c. evitarea folosirii transportului în comun în condiții de aglomerare,
d. evitarea participării la întâlniri neesențiale și adunări de masă.
– Păstrarea distanței – în cazul vizitelor în teren sau a interacțiunilor prelungite (a căror durata este mai mare de 15 minute) păstrarea unei distanțe de cel puțin 1.5 metri față de interlocutor. Aceasta va preîntâmpina contactul cu stropii posibil purtători de viruși, care pot fi împrăștiați când oamenii vorbesc, strănută, tușesc sau țipă.
– Evitarea strângerii mâinilor – Nu atingeți, decât dacă este necesar. Angajații din serviciile sociale trebuie să evite să atingă persoanele și trebuie să își spele mâinile cu apă și săpun sau cu dezinfectant pe bază de alcool după interacțiunea cu oamenii. Evitați să atingeți suprafețe sau obiecte posibil a fi fost infectate (ex: clanțe de ușă, mânere, ustensile folosite de persoana infectată).
– Acordarea unei atenții sporite atingerii feței (gură, nas, ochi) fără a fi spălat mâinile înainte – deci, în timpul intervențiilor directe, nu trebuie să mâncați, să fumați sau să vă atingeți fața.
– Protejarea de strănutul și de tusea celorlalți: mulți dintre angajații din serviciile sociale efectuează activități de teren, întâlnind un număr semnificativ de persoane, copii, adulți, familii, fiind foarte important să reamintească tuturor despre comportamentele preventive, și în mod special despre nevoia de a-și acoperi gura și nasul când strănută sau tușesc. Dacă sunt în prima linie, aceștia trebuie să îi instruiască pe ceilalți cum să își acopere gura și nasul cu cotul atunci când strănută sau tușesc și să îi informeze despre nevoie de a a arunca batista de unică folosință la coșul de gunoi, imediat după utilizarea ei. Aruncarea acestor batiste este obligatorie și trebuie urmată imediat de spălarea mâinilor cu apă și săpun.
– Spălarea pe mâini – această acțiune simplă înlătură COVID-19 de pe mâini, în mod special după o vizită în teren sau după o expunere de alt tip. Mâinile trebuie spălate cu săpun, toate degetele, unghiile, pentru minim 20 de secunde, și clătite cu apă. Pentru ștergere sunt recomandate prosoapele de hârtie, care trebuie aruncate la coș imediat după folosire. Spălarea mâinilor este necesară înainte , după orice vizită și oricând se ivește oportunitatea pe timpul zilei de lucru sau activității de teren.


II. MĂSURI SPECIFICE SERVICIILOR SOCIALE

1. Completarea de către fiecare angajat, la intrarea în serviciu sau, după caz, în tură, a declarației pe proprie răspundere privire la intrarea sau nu în contact direct cu persoane suferinde din cauza infecției cu noul Coronavirus (COVID-19), precum și cu privire la prezența/absența simptomelor specifice infecției atât pentru ele, cât și pentru membri familiilor cu care locuiesc, inclusiv istoricul călătoriilor acestora;
2. Măsurarea temperaturii fiecărui angajat la intrarea în serviciu și înregistrarea acesteia într-un registru special;
3. Purtarea obligatorie a materialelor de protecție de către personal;
4. Limitarea accesului personalului în alte spații decât cele în care își desfășoară activitatea;
5. Stabilirea unor rute clare pentru fiecare angajat, în funcție de specificul activității sale (de exemplu – personalul administrativ nu va avea acces în spațiile destinate exclusiv beneficiarilor, cum ar fi dormitoarele etc.)
6. Identificarea unei/unor camere care pot fi puse la dispoziția personalului, în situația în care acesta optează să lucreze pentru mai multe zile în cadrul serviciului rezidențial.
7. Asigurarea accesului beneficiarilor la serviciile de televiziune, radio, internet, lectură și alte alternative de petrecere a timpului liber
8. Organizarea de activități în aer liber, în cadrul serviciilor rezidențiale care au curte. Activitățile în aer liber vor fi organizate pentru grupuri mici de beneficiari, cu păstrarea distanței sociale recomandate în această perioada , respectiv 1.5m.
9. Măsurarea temperaturii de dimineață și de seară a beneficiarilor și înregistrarea acesteia.
10. Măsurarea zilnică a tensiunii arteriale, a pulsului sau, după caz, a glicemiei, precum și observarea respirației (număr de respirații pe minut – frecvența respiratorie normală 16/min, caz sever de insuficiență respiratorie >30 respirații/min), greutatea în respirație, existența junghiului intercostal, a scaunelor diareice, pentru beneficiarii cu boli cronice.
11. Aerisirea camerelor beneficiarilor de două ori pe zi (nu mai puțin de 30 minute). La deschiderea ferestrei pentru aerisire, trebuie să se evite răcelile cauzate de existența unei diferențe mare de temperatură între interior și exterior.
12. Informarea zilnică a beneficiarilor cu privire la regulile de igienă care trebuie respectate în contextul epidemiei de COVID-19. În situația beneficiarilor dependenți de îngrijire, igiena personală și dezinfectarea este asigurată de personal echipat corespunzător.
13. Menținerea curățeniei în camerele în care sunt protejați beneficiarii. Spălarea zilnică a podelelor, noptierelor și a altor obiecte de mobilier din cameră și dezinfectarea acestora cu clor sau, după caz, biocide, de 1-2 ori pe zi.
14. Suspendarea activităților colective în interior. Se recomandă evitarea adunării beneficiarilor în camera de zi, acolo unde există.
15. Evitarea servirii mesei în sala de mese, daca aceasta are capacitate care nu permite păstrarea distanței sociale recomandate, respectiv 1.5m. O alternativă poate fi servirea mesei pentru grupuri mai mici, pe mai multe serii, acolo unde este posibil.
16. Șeful de centru se va asigura că personalul serviciului de tip rezidențial cunoaște măsurile de protecție personală, precum li reglementările în vigoare cu privire la starea de urgență declarată.
17. Șeful de centru se va asigura că personalul este pregătit să poarte măști și să dezinfecteze mâinile înainte de a-și ocupa posturile, ca este pregătit să:
– să-și spele mâinile după procedura medicală corectă
– să poarte corect măștile și să le înlocuiască în timp util
– să utilizeze măsuri de protecție, cum ar fi mănușile medicale, atunci când este necesar
– înainte și după contactarea fiecărui beneficiar, mâinile trebuie spălate sau dezinfectate pentru a evita infectarea încrucișată.
18. Șeful de centru se va asigura că stocul de alimente, de medicamente, de materiale igienico-sanitare și de protecție este suficient.
19. Șeful de centru va asigura standardizarea depozitării și eliminării gunoiului, în mod special în situația în care la nivelul serviciului rezidențial a fost identificată o persoana infectată. În acest caz, gunoiul va trebui păstrat în containere speciale.
20. Șeful de centru va asigura standardizarea curățirii materialelor atinse de reziduuri umane (fecale și vomă).
21. Șeful de centru se va asigura că mediul este permanent curat și igienic.
22. Biroul, mesele, scaunele, mânere de ușă, robinete, cotiere etc. vor fi dezinfectate de 1-2 ori pe zi.
23. În cazul apariției cazurilor suspecte, șeful de centru va efectua următoarele demersuri:
– În situația în care unul dintre beneficiari prezintă simptomatologie asemănătoare infecției COVID-19, se contactează în regim de urgență medicul de familie, iar în situația în care aceste nu este disponibil, se sună imediat la numărul de urgență 112.
– În situația în care unul dintre beneficiari este declarat infectat, la nivelul serviciului rezidențial sunt aplicate măsurile solicitate de Direcția de Sănătate Publică.
– În situația în care serviciul rezidențial este declarat în carantină, beneficiarii sunt repartizați pe dormitoare, în funcție de situația lor:
– infectați, în situația în care pentru aceștia nu este recomandată internarea de către Direcțiile de Sănătate Publică
– neinfectați
– Beneficiarii neinfectați sunt repartizați pe dormitoare în funcție de complexitatea afecțiunilor medicale și prezența imunodeficienței.
– Se recomandă îngrijirea beneficiarilor infectați singuri în cameră
– În situația în care acest lucru nu este posibil, ei sunt repartizați pe dormitoare în funcție de gravitatea simptomatologiei
specifice infecției, cu menținerea distanței sociale recomandate între paturi (1.5m).
– În situația în care beneficiarii infectați, nespitalizați la recomandare Direcției de Sănătate Publică, nu pot fi repartizați singuri în cameră și nici în funcție de gravitatea simptomatologiei (tuse, secreții etc.), vor fi utilizate separatoare, perdele, ecrane de plastic, cu păstrarea distanței între paturi.
– Personalul care îngrijește beneficiarul la momentul confirmării infectării acestuia nu va deservi și beneficiarii neinfectați sau din alte dormitoare.
– De la momentul confirmării infectării unui beneficiar este obligatorie purtarea de către personal a echipamentului complet de protecție, respectiv combinezon, ochelari, mască și mănuși.
– În situația în care un angajat al serviciului rezidențial prezintă simptome asemănătoare infecției cu COVID-19 (febră, tuse, dificultăți în respirație), acesta își întrerupe imediat activitatea și își contactează medicul de familie.
– În cazul în care medicul de familie consideră că nu este caz suspect, angajatul își reia activitatea , după consemnarea datei și orei la care a fost consultat de medicul de familie, cu precizarea expresă a numelui acestuia.
– În situația în care medicul de familie consideră ca este caz suspect se aplică aceleași proceduri ca în cazul beneficiarilor.


Prevderile Planului de măsuri nr. 7647/11.03.2020 rămân valabile, fiind completate de măsurile din prezentul plan.
Sari la conținut