Vă informăm asupra măsurilor instituite în centrele de servicii sociale din subordinea D. G. A. S. P. C. Iasi ca urmare a prevederilor Ordonanței Militare nr. 8/09.04.2020.

Art.1 – Începând cu data prezentei dispoziții, în centrele de servicii sociale din subordinea DGAPSC Iași, se instituie următoarele măsuri:
1. Personalul aflat în activitate va fi împărțit în două și va fi repartizat în două serii a câte 14 zile. Pe fiecare serie personalul va avea program de 12 ore cu 12 ore repaus, urmând a se ține seama, pe cât posibil, de actuala repartizare pe timp de zi și de noapte, astfel încât pe timp de noapte să fie în activitate același personal (supraveghetori, infirmiere sau alte categorii care efectuau ture de noapte).
2. Salariații care sunt soți și ambii lucrează ța DGASPC (servicii sociale) vor fi programați în serii de 14 zile consecutive.
3. Prevederile Ordonanței militare nr.8 din 09.04.2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, respectiv conținutul art. 9-14, vor fi prelucrate cu toți angajații care vor semna de luare la cunoștință și își vor asuma faptul că părăsirea sediului serviciului social pe timpul perioadei de 14 zile de izolare constituie contravenție sau infracțiune, după caz, fiind obligatorie sesizarea Poliției în astfel de situații.
4. Pe perioada de izolare la serviciu, toți angajații vor beneficia de toate sporurile care se acordă în cadrul serviciului social în car își desfășoară activitatea, raportat la noile condiții de muncă.
5. Cuantumul sporului acordat pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale va fi majorat la 100% pentru orele lucrate astfel, pe perioada aplicabilității ordonanței militare.
6. Șoferii angajați la serviciile sociale nu vor intra în izolare, ei fiind pe perioada timpului de lucru (8/12 ore) la dispoziția șefilor de centre, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, dar fără a pătrunde în incinta centrului.
7. Șeful de centru sau înlocuitorul acestuia, pe perioada izolării la serviciu a angajaților, va lua toate măsurile pentru a le asigura acestora hrana (se va prepara același meniu pentru angajați și beneficiari, cu evidențierea produselor scoase din magazie pe fișe de alimente diferite), cazarea și materiale igienico-sanitare, precum și transportul de la serviciu la locul de cazare, acolo unde cazarea nu se poate asigura în incinta serviciului social.
8. Cererile de concediu de odihnă conform programării, precum și solicitările de concediu conform Legii nr. 19/2020, pot fi avizate spre aprobare, doar în cazul în care personalul aflat în activitate, repartizat pe cele două serii de 14 zile, asigură desfășurarea activității în condiții normale.

Art.2 – Șefii serviciilor sociale sunt responsabili cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții.

Art.3 – Prezenta dispoziție se va aduce la cunoștința șefilor de servicii sociale și prin intermediul lor, la cunoștința personalului.
Sari la conținut