În cursul zilei de vineri, 10.04.2020, Federația Columna, la care suntem afiliați, a înaintat adrese către Guvernul României, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, Președintelui României și Ministerului Fondurilor Europene prin care solicită crearea unui cadru legal necesar acordării personalului din asistență socială a unui stimulent în cuantum de 2500 lei brut pe lună, în mod similar cu stimulentul acordat personalului din instituțiile sanitare prin OUG nr.43/2020. Vă vom ține la curent cu noutățile!

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România – COLUMNA, reprezentativă la nivel de sector de activitate ASISTENȚĂ SOCIALĂ, a luat act de faptul că prin Ordonanța Militară nr.8/2020 s-a dispus instituirea măsurii de izolare la locul de muncă pentru personalul din centrele rezidențiale din asistență socială, pe perioada stării de urgență.

În contextul pandemiei cu virusul COVID-19, înțelegem această măsură excepțională de prevenție.

Precizăm faptul că până la acest moment, personalul din acest sector de activitate și-a făcut datoria de o manieră IREPROȘABILĂ, dovadă fiind faptul că în centrele rezidențiale nu avem cazuri de infectare cu virusul COVID-19, iar pentru acest lucru personalul trebuie apreciat și motivat în același timp.

Față de cele de mai sus, raportat la rolul activ și inițiativele avute de către Dumneavoastră în coordonarea situației de criză profundă pe care o traversăm, vă solicităm să interveniți pe lângă GUVERNUL ROMÂNIEI în sensul creării cadrului legal necesar acordării către personalul din asistență socială a unui stimulent de 2500 lei brut pe lună, în mod similar cu stimulentul acordat personalului din instituțiile sanitare.

În speranța că întreaga societate este datoare să dea dovadă de solidaritate, inclusiv prin luarea de măsuri echitabile față de toți salariații aflați în prima linie a luptei împotriva pandemiei cu virusul COVID-19.
Sari la conținut