Vă informăm asupra adresei întocmite de Federație Columna, la care suntem afiliati, adresată DGASPC-urilor și liderilor de sindicat. Aceasta cuprinde toate demersurile efectuate în vederea susținerii membrilor săi în acesta perioadă care e cu totul diferită și a afectat, în special, personalul din centrele de servicii sociale, izolați la locul de muncă. Pe această cale, dorim ca membrii noştri să fie bine informați în legătura cu acțiunile și meritele acestei federații din care facem parte noi toți! În această perioadă trebuie sa ne informăm doar din surse sigure și să ne păstrăm unitatea și solidaritatea față de colegii care au fost departe de cei dragi timp de 14 zile! #SuntemAlăturiDeVoi

Către DIRECȚIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Spre știință liderului de sindicat

Federația COLUMNA, reprezentativă la nivel de sector de activitate Asistență socială, cu peste 11.000 membri de sindicat la nivelul instituțiilor publice cu acest specific, este SINGURA ORGANIZAȚIE SINDICALĂ care a solicitat, de la data instituirii stării de urgență, următoarele:

1. Acordarea stimulentului salarial pentru personalul din asistență socială implicat în prevenirea răspândirii infecției cu Coronavirusul nou, în mod similar cu personalul din unitățile sanitare;
2. Testarea salariaților din asistență socială;
3. Alocarea de fonduri pentru achiziționarea de echipamente de protecție;
4. Acordarea de zile de concediu pentru îngrijirea copiilor pe perioada închiderii unităților școlare/ante preșcolare, respectiv acordarea unei majorări salariale în procent de 75% din salariul de bază al fiecărei zile, pentru personalul care nu poate beneficia de concediul mai sus menționat;
5. Acordarea indemnizației de hrană, indiferent de perioada efectiv lucrată, pentru salariații din asistență socială.

Sindicatul Național Forța Legii, organizație sindicală NEREPREZENTATIVĂ ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ, a constatat cu stupoare , DOAR în data de 22 aprilie 2020, la mai bine de 1 lună de la data intrării în vigoare a stării de urgență, că personalul din acest sector de activitate suferă mari privațiuni și nedreptăți.

DE CE NU A EFECTUAT NICIUN DEMERS PÂNĂ ACUM? UNDE A FOST TIMP DE O LUNĂ DE ZILE?

Este condamnabil SĂ TE TREZEȘTI LA REALITATE TARDIV și să îți asumi merite pe care nu le ai. Este la fel de regretabil că se erijează în reprezentantul unui întreg sector de activitate, când în realitate reprezintă un grup restrâns de salariați din DGASPC DOLJ.
În același timp, aceiași organizație sindicală propune „instituirea unei măsuri de carantină normală”, măsură care ar avea CONSECINȚE DEVASTATOARE asupra veniturilor salariaților, prin DIMINUAREA SALARIUALUI CU 25%.

Relevante în acest caz sunt prevederile OUG nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate care la art.20 prevede posibilitatea acordării concediului și indemnizației pentru carantină se acordă salariaților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase. Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină reprezintă 75% din salariu.

Salariații din asistență socială au nevoie de stimulent în această perioadă și nu să le fie tăiate salariile ca urmare a unui demers absolut iresponsabil.

Vă punem la dispoziție toate adresele transmise de Federația COLUMNA în această perioadă, pentru a constata cronologic și comparativ, veridicitatea pasivității uluitoare a Sindicatului Național Forța Legii.

Este de notorietate faptul că o parte din revendicările salariaților din asistență socială, anterior enumerate, și-au găsit deja rezolvare:
– Indemnizația de hrană este protejată prin efectele Ordonanței de Urgență nr.49/2020 – 6 aprilie;
– Testarea personalului din asistență socială a început în teritoriu prin intermediul Direcțiilor de Sănătate Publică, proces care sperăm că se va generaliza în perioada următoare – prevedere existentă chiar în Ordonanța Militară 8/2020;
– În ședința de Guvern din data de 23 aprilie 2020 a fost aprobat un proiect de hotărâre de Guvern privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale publice aflate in izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020;
– Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale au contactat Ministerul Sănătății și au făcut demersuri pe lângă autoritățile publice locale în vederea asigurării de resurse financiare necesare achiziționării de echipamente de protecție.

Referitor la stimulentul pentru personalul din asistență socială, din discuțiile avute cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale – la nivel de ministru și secretar general al Ministerului – intenția asumată este de a se promova un act normativ în acest sens.

Cu privire la plata salariilor pe perioada izolării preventive, respectiv pontarea personalului, prin grija Secretarului de stat Tudor Polak și a Inspecției Muncii se va transmite un punct de vedere care să vină în sprijinul neafectării veniturilor salariale ale personalului.

Considerăm că angajații din sistemul de asistență socială, care în această perioadă complicată fac scut pentru a proteja copiii și vârstnicii, cu sau fără dizabilități din România, împotriva acestui cumplit Coronavirus, au nevoie de o organizație sindicală corectă și onestă, care relaționează direct cu autoritățile și nu prin declarații bombastice pe paginile de socializare, care denigrează vădit și propun măsuri care vor conduce la diminuarea salariilor angajaților.

Suntem mândri de oamenii pe care îi reprezentăm și le dorim să treacă cu bine peste această perioadă.
Sari la conținut