AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, COPII ȘI ADOPȚIE , la solicitările repetate ale Federației Columna formulate în data de 13 aprilie 2020, respectiv 22 aprilie 2020, a transmis organizației noastre un set de instrucțiuni cu privire la pontajul salariaților care începând cu data de 11 aprilie 2020 se află în perioade succesive de 14 zile de izolare la locul de muncă, respectiv la domiciliu.

Concluzia documentului : PERIOADA DE IZOLARE PREVENTIVĂ LA LOCUL DE MUNCĂ CONDUCE LA PLATA UNUI NUMĂR MAI MARE DE ORE PRESTATE ÎN ZILELE DE REPAUS SĂPTĂMÂNAL/SĂRBĂTORI LEGALE.

PERIOADA DE IZOLARE PREVENTIVĂ LA DOMICILIU NU VA AFECTA DREPTURILE SALARIALE ALE ANGAJAȚILOR, izvorâte din raportul de muncă.

Având în vedere faptul că personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă va prelua, în cele 14 zile şi sarcinile de serviciu ale personalului aflat, în aceeași perioadă de timp, în izolare preventivă la domiciliu, durata timpului zilnic de muncă va depăși 8 ore/zi, aceștia prestând, în cele două săptămâni în care se află în centru, orele de muncă aferente unei luni.

Prin urmare, în documentele de evidenţă a timpului de muncă (PONTAJUL), trebuie să se regăsească orele de muncă efectiv prestate zilnic de către salariați în cele 14 zile în care se află în izolare preventivă la locul de muncă.

Perioada în care personalul centrului se afla in izolare la domiciliu va fi evidențiată în pontaj care atare respectiv, izolare preventivă la domiciliu (recuperare), fapt ce nu va afecta drepturile salariaţilor izvorâte din raportul de muncă.

Conform unei analize sumare, bazată pe numărul efectiv de ore acumulate în perioada de izolare la locul de muncă, cu luarea în considerare a faptului că au fost și Sărbătorile Pascale, rezultă că este posibilă ÎN LUNA APRILIE 2020 ( în cazul în care salariatul a prestat activitate și nu a înregistrat zile de concediu de odinhă sau nu a fost în concediu medical) acumularea unui număr de minim 72-84 de ore prestate în zilele de repaus saptămânal/sărbători legale și în mod similar un număr însemnat de ore suplimentare.

De asemenea, este justificată acordarea sporului pentru munca în ture în procent de 15% aplicat la salariul de bază.

Aceste instrucțiuni ale ANDPDCA vor fi transmise și angajatorilor, pentru a ne asigura că plata drepturilor salariale se va face ocrect, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Vom continua demersurile în vederea obținerii stimulentului financiar, în mod similar cu cel acordat personalului din domeniul sanitar.

FEDERAȚIA COLUMNA
DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE

Sari la conținut