Federația Columna, la care suntem afiliați, continuă demersurile în vederea acordării stimulentului de risc pentru angajații din sistemul de asistență socială!

În cursul zilei de astăzi, 04.05.2020, reprezentanții Federației au înaintat noi adrese către Guvernul României și Administrației Prezidențiale în cadrul cărora au revenit la solicitarea de a recompensă efortul extraordinar depus de colegii noștri din centrele rezidențiale.

Menționăm ca aceste adrese și demersuri vin în completarea celor înaintate anterior de Federația COLUMNA, singura reprezentativă la nivel de sector! Așteptăm cu interes răspunsul autorităților, însă până atunci puteți consulta mai jos adresele Federației COLUMNA:

Federația Salariaţilor din Administrația Publică Centrală și Locală din România – „COLUMNA” reprezentativă la nivel de sector de activitate ASISTENȚĂ SOCIALă, a solicitat, prin adresa cu nr. 204/21.04.2020, sprijinul Administrației Prezidențiale în vederea acordării unui stimulent de risc pentru personalul din asistență socială în cuantum de 2500 lei brut pe lună, în mod similar cu stimulentul acordat personalului din instituțiile sanitare prin art. 8 din OUG nr.43/2020.

Solicitarea noastră are în vedere un CONTEXT SPECIAL: prin Ordonanța Militară nr. 8/2020 s-a luat o măsură cu caracter exceptional, respectiv, instituirea IZOLĂRII PREVENTIVE LA LOCUL DE MUNCĂ/LA DOMICILIU pentru 28 de zile. pentru personalul din centrele rezidențiale.

Subliniind încă o dată faptul că salariații din asistență socială sunt UNICA categorie de angajați afectați de măsura izolării preventive, nu putem să nu remarcăm faptul că aceasta s-a suprapus perioadei Sărbătorilor de Paști, salariații fiind cazați, într-o proporție covârșitoare, în cadrul centrelor unde prestează activitatea (pe fondul lipsei de fonduri sau de interes a unităților administrativ teritoriale în asigurarea de spații de cazare, hrană și transport la/de la sediul centrului rezidențial) și, în unele cazuri, este adusă la îndeplinire inclusiv de către salariații a căror situație particulară a scăpat inițiatorilor Ordonanței Militare nr. 8/2020 (familiile monoparentale sau cu obligații de întreținere față de persoane vârstnice, care trăiesc o adevărată dramă la acest moment).

Totodată precizăm că am întreprins toate demersurile necesare către Guvernul României și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, respectiv Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

Astfel, în ședința de Guvern din data de 30 aprilie 2020 s-a pus în discuție problema acordării stimulentului de risc însă nu s-a luat o decizie definitivă.