Astăzi, 17 iunie 2020, inițiativa Federației Columna privind acordarea unui stimulent de risc la același nivel cu personalul din sistemul sanitar, respectiv 2500 de lei, pe întreaga perioadă a stării de urgență, a fost validată definitiv prin efectul promulgării legii de către Președintele României.

Precizăm că Federația Columna a fost singura organizație sindicală care a cerut și obținut acest drept, la acest nivel, pentru personalul din asistență socială.

Redăm, în extras, textul actului normativ:

ˮ(5) Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună, pentru personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea şi/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI – ”Transferuri între unităţi ale administraţiei publiceˮ sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene.

(6) Stimulentul de risc acordat conform alin. (5) nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V ˮContribuţii sociale obligatorii” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Actul normativ vine să asigure o compensație atât de necesară după perioada extrem de grea de izolare preventivă la locul de muncă.

După publicarea în Monitorul Oficial, respectiv intrarea în vigoare a actului normativ, vom face demersurile necesare pentru punerea în aplicare a acestuia.

Împreună suntem mai puternici!

FEDERAȚIA COLUMNA

DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE