În cursul zilei de astăzi, 13.07.2020, conducerea Sindicatului Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași a înaintat o adresă către D.G.A.S.P.C. Iași prin care solicită să i se comunice stadiul demersurilor efectuate cu privire la acordarea stimulentului de risc pentru membrii organizației noastre dar și categoriile de personal care vor beneficia de acest drept.

Sindicatul Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași, reprezentativ la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, conform Sentinței civile nr. 34/PJ/2017, în numele și pentru membrii săi, angajați ai instituției dumneavoastră, vă solicită să ne comunicați, în regim de urgență, stadiul demersurilor efectuate în vederea aplicării și respectării dispozițiilor art. 7, alin. 5 și ale art. 8 alin. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, astfel cum a fost aprobată și completată prin Legea nr. 82/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 520/17.06.2020:

art. 7, alin. 5 „Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună, pentru personalul din domeniul asistenței sociale și comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea și/sau îngrijirea persoanelor în vârsta, a copiilor, a persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinație, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene.”

art. 8 alin. 8 „Stimulentul de risc în cuantum de 2.500 lei, prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, se acordă pentru toată perioada stării de urgență, instituită prin decret potrivit art. 93 din Constituția României, republicată.”

De asemenea, avem rugămintea să ne transmiteți care sunt categoriile de personal pe care le aveți în vedere. pentru acordarea stimulentului de risc reglementat de Legea nr. 82/2020.

Formulăm prezenta motivat de faptul că ne aflăm la aproximativ o lună de la data intrării în vigoare a legii, iar membrii noștri de sindicat, care au dat dovezi clare de implicare și solidaritate în perioada dificilă pe care am traversat-o pe parcursul celor 2 luni în care a fost decretată starea de urgență, doresc să fie informați cu privire la termenul în care vor fi puse în aplicare dispozițiile legale, precum și care dintre ei vor beneficia de acestea.
Sari la conținut