Vă aducem la cunoștință că, din cauza situației curente din sistemul de asistență socială, mai exact a lipsei fondurilor destinate plății salariilor pentru angajații din D.G.A.S.P.C.–uri și neacordarea stimulentului de risc pentru personalul din acest domeniu, reprezentanții Federației Columna, reprezentativă la nivel de sector de activitate, au întreprins o serie de acțiuni.

În cursul acestei săptămâni au fost transmise convocări către Comisia de Dialog Social în vederea discutării aspectelor menționate anterior, iar în cursul zilei de ieri, 22.07.2020, reprezentanții federației la care suntem afiliați, au transmis către Guvernul României o solicitare de elaborare a unui proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii 115/2020 pentru a face posibilă salarizarea personalului și buna desfășurare a activității din domeniul asistenței sociale.

În prezent, la nivel național, peste 900 de angajați au înregistrat întârzieri la plata salariilor, iar în perioada imediat următoare, alte aproximativ 20 de D.G.A.S.P.C.–uri, printre care și D.G.A.S.P.C. Iași, sunt în riscul de a intra în colaps financiar dacă nu se efectuează o rectificare bugetară în domeniul asistenței sociale!

Solicitările Federației Columna cu privire la remedierea situației actuale, alături de răspunsul primit din partea A.N.D.P.D.C.A. referitoare la acordarea stimulentului prevăzut de OUG 43/2020 pot fi consultate mai jos: