În atenția medicilor și asistenților medicali, membri ai Sindicatului Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași!

Ca urmare a dermersurilor efectuate de conducerea Sindicatului Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași cu privire la calcularea și plata pe viitor a sporului pentru condiții de muncă raportat la salariul de bază stabilit începând cu luna martie 2018, pentru medicii și asistenții medicali angajați ai instituției, conducerea D.G.A.S.P.C. Iași a emis dispoziția nr. 881/28.09.2020 prin care, începând cu drepturile salariale aferente lunii septembrie, să se recalculeze salariile pentru personalul menționat mai sus, îndeplinindu-se astfel solicitările sindicatului.

În ceea ce privește drepturile salariale aferente perioadei 01.03.2018 și până în prezent (retroactiv), urmează pronunțarea instanței de judecată prin acțiunea inițiată de Sindicatul A.S.P.C. Iași pentru membrii săi, în dosarul nr. 6595/99/2019.

Art. 1 – Începând cu drepturile salariale aferente lunii septembrie 2020, pentru personalul din cadrul DGASPC lași care ocupă funcții din categoria celor prevăzute la art. 38 alin.3 lit. b) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, coroborat cu Anexa II cap. I la actul normativ menționat (medici și asistenți medicali), sporul pentru condiții de muncă se calculează și se plătește prin raportare la salariul de bază aflat în plată la data de 31.12.2018.

Art. 2 – Prin recalcularea sporului de condiții prevăzut la art. I, suma sporurilor și a indemnizației de hrană acordate cumulat la nivelul ordonatorului de credite nu poate depăși limita prevazută la art. 25 din Legea cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 – Prevederile prezentei dispoziții și drepturile salariale individuale vor fi prevăzute în acte adiționale la contractele individuale de muncă ale angajaților în cauză și vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Resurse Umane și formare profesională – Compartimentul Resurse Umane și Serviciul contabilitate – salarizare, planificare bugetară și management financiar.