În perioada 20-22 octombrie 2022 au avut loc la București lucrările Consiliului Național al Federației Columna.

Sedința s-a bucurat de prezența următorilor invitați:

  1. Doamna Elena TUDOR – PREȘEDINTE al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;
  2. Doamna Adela CRĂCIUN – – Vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități;
  3. Doamna Monica SOLOMIE – Șef Serviciu – Serviciul Coordonare Dezinstituționalizare Adulți și Tranziția către Viața în Comunitate din ANPDPD;
  4. Domnul Florin ION – Vicepreședinte al Asociației Naționale a D.G.A.S.P.C.-urilor;
  5. Doamnele Andreea-Mădălina ARAPU și Cristina POP – consilieri administrație publică în cadrul Asociației Comunelor din România;

Pe ordinea de zi au figurat subiecte extrem de importante:

1. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Delegații sindicali prezenți au prezentat pe fiecare insitituție la nivelul căreia activează inechitățile create de actuala lege a salarizării.

Federația va colecta de la sindicatele afiliate toate aceste probleme pentru a le găsi rezolvarea în viitoarea lege.

Din această perspectivă, administrația publică locală va fi supusă unei reforme radicale în domeniul salarizării, Planul Național de Redresare și Reziliență cuprinzând, de principiu, elaborarea unei grile unitare pentru administrația locală.

Totodată, Federația va solicita Guvernului adoptarea unor măsuri care să permită aplicarea integrală a Legii cadru nr. 153/2017, respectiv va constitui de pe acum un grup de lucru intern pe probleme privind salarizarea.

2. Reactualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

Acesta este un demers finalizat cu succes și este reușita exclusivă a Federației Columna.

Astfel, prin Hotărârea nr. 1253/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, valorile standardelor de cost au crescut în medie cu 30-33%, valori care permit suplimentarea bugetelor DGASPC-urilor. Ministerul Finanțelor Publice va trebui să aibă în vedere aceste modificări, cu prilejul următoarei rectificări bugetare.

Pentru a permite pe viitor stabilirea unei finanțări corecte a serviciilor sociale, inclusiv a standardelor de cost, Federația va elabora și un normativ de personal pentru serviciile sociale. Aceste normative vor preveni, pe viitor, inițiative de reorganizare a DGASPC-urilor care să nu țină cont de necesitatea asigurării unui personal suficient, respectiv vor permite fundamentarea corectă a bugetului de salarii.

3. În urma discuțiilor din cadrul ședinței, având în vedere că până la acest moment toate inițiativele privind reformarea cadrului legislativ privind asistentul maternal profesionist au fost respinse, Federația Columna a decis formarea unui grup de lucru care să aibă ca scop elaborarea și susținerea unui pachet de măsuri legislative care să aibă și girul Ministerelor de resort – Ministerul Muncii și Ministerul Familiei.

Dna Elena Tudor, în calitate de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, a manisfestat deschidere față de această inițiativă, precizând că va sprijini acele măsuri care vor fi în acord cu legislația în vigoare și vor stimula angajările în acest domeniu.

4. La Senatul României a fost depus un proiect de lege privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități ( nr. de înregistrare al inițiativei legislative este L639/2022).

Prin proiectul de lege se propun etapizat, pînă în 2025, reforme majore în acest domeniu. În urma analizei, am constatat că unele prevederi nu sunt avantajează personalul din asitență socială, fiind necesare modificări ale propunerii legislative, pe care le vom susține la Senatul României și Camera Deputaților.

Departamentul de Comunicare al Federației Columna

Sari la conținut