Viitoarea lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice constituie un subiect care interesează pe toți angajații din sectorul public.

Este un act normativ mult așteptat de cei afectați de profundele inechități generate de Legea cadru nr. 153/2017.

Din păcate, unele dintre organizațiile sindicale, încercând să fure startul sau să facă din acest subiect un soi de întrecere socialistă de genul ”cine negociază primul”, mint cu nerușinare încercând să inducă în eroare membrii de sindicat, declarând că au discutat principii, grile, sporuri.

În realitate, LA ACEST MOMENT, un draft oficial al viitoarei legi a salarizării, care să fie asumat de către GUVERN în discuțiile cu organizațiile sindicale reprezentative pe fiecare sector de activitate, NU EXISTĂ.

Dovadă stă răspunsul primit de la Ministerul Muncii, atașat prezentei postări.

Facem un apel către toate organizațiile sindicale în sensul de a da dovadă de corectitudine, seriozitate și responsabilitate în privința demersului de elaborare a viitoarei legi a salarizării, aspecte care presupun inclusiv informarea corectă a membrilor de sindicat.

Federația Columna asigură organizațiile afiliate și membrii acestora că va fi total implicată în negocierea noii legi de salarizare și va da dovadă de transparență în tot acest demers.

Departamentul de comunicare al Federației Columna.

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 170/16.03.2023 înaintată Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prin care reveniți asupra adreselor nr. 44/13.02.2023, respectiv nr. 39/13.02.2023, vă aducem la cunoștință faptul că, în ceea ce privește adresa nr. 44/13 02.2023 referitoare la consultarea partenerilor sociali în vederea elaborării noii legi a salarizării personalului bugetar ne menținem punctul de vedere din adresa anterioară nr. 432DPS/2023.

Pentru a asigura îndeplinirea jaloanelor din PNRR referitoare la noua lege a salarizării personalului bugetar, au fost organizate întâlniri cu instituțiile responsabile pe fiecare domeniu de activitate bugetară în urma cărora se va realiza un draft de lege.

Față de cele de mai sus, convocarea partenerilor sociali va fi comunicată la momentul oportun.

În ceea ce privește răspunsul adresei nr. 39/13.02.2023, vă aducem la cunoștință că urmează să primiți răspuns din partea Direcției Politici Servicii Sociale.