Legislatie aplicabilă / în vigoare

  1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
  2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
  4. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii
  5. Constituția României
  6. Legea nr. 284 din 28 decembrie 2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
  7. Legea nr. 62 din 10 mai 2011- Dialogul social
  8. Ordonanța de urgență nr. 83 din 12 decembrie 2014
  9. Ordonanța de urgență nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
  10. Ordonanța de urgență nr. 70 din 4 noiembrie 2014 (*actualizată*) privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
Sari la conținut