În anul 2011, la inițiativa unui grup de salariați din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a fost înființat Sindicatul Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași prin sentința civilă nr. 8530/2011, emisă de Judecătoria Iași. Sindicatul Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași este o organizație sindicală care reunește pe bază de adeziune voluntară funcționari publici și personal contractual care îți desfășoara activitatea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și a structurilor subordonate acestei instituții.

Sindicatul are drept scop promovarea drepturilor și intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor săi, și își desfasoară activitatea în condițiile prevăzute de Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare.

La nivel național Sindicatul Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași este afiliat din anul 2013 la Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală ” Columna “, afiliată Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România Frăția.