„În cadrul ședinței de vineri, 18.09.2015, orele 10.00, Ministerul Muncii a discutat cu federațiile din administrație draftul legii de salarizare -Sectiunea Administrație Publică.
La această ședință, Federația Columna a fost reprezentată de domnul Președinte Sorin Stan.
O parte din propunerile federațiilor sindicale au fost preluate, existând nevoie însă și de corecții, în special în privința celor referitoare la funcțiile specifice de polițist local.
Spre exemplu, la Fila 16, nota 3 se face în mod corect trimiterea la ”polițiști locali”, în timp ce în alte anexe a rămas sintagma ”polițiști comunitari”.
Având în vedere că s-a convenit posibilitatea unor corecții suplimentare, vom reveni la Minister cu o adresă prin care vom relua propunerile făcute în privința personalului Poliției Locale regăsite în Adresa Federației Columna înregistrată la Ministerul Muncii sub numărul 22857/24.07.2015, atașată prezentei informări.
În cadrul aceleași ședințe s-au mai stabilit următoarele:
– Guvernul va emite un act normativ (probabil ordonanta de urgentă) pînă la sfarșitul lunii septembrie sau cel târziu începtul lunii octombrie, prin care să se elimine plafoanele salariale astfel încât la nivelul administrației locale să se poată acorda pentru TOTI salariații majorarea salarială de 12% prevăzută de OUG 27/2015;
– noua lege a salarizării va fi depusă în Parlament și se încearcă adoptarea acesteia în luna octombrie și va intra în vigoare la 01.12.2015; se are în vedere, o primă etapă de aplicare care se traduce într-o altă creștere salarială, fiind avansat un procent de până la 25%;
Atașat, vă transmitem Draft-ul Legii salarizarii. ”
Aceste informații ne-au fost comunicate de către reprezentanții Federației COLUMNA.
Vă vom ține la curent asupra stadiului negocierilor.