La finalul acestei săptămâni am primit din partea domnului Sorin Stan, președintele Federației COLUMNA o serie de lămuriri foarte importante privind modalitatea de acordare a majorării salariale de 25%, în conformitate cu prevederile Legii 293/2015  de aprobare a O.U.G. 35/2015. În urma adreselor înaintate Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Federația COLUMNA a primit răspuns prin adresa nr. 34356-19.11.2015, unde este specificat faptul că majorarea de 25% se aplică nivelului salarial pentru luna septembrie 2015 a cuantumului brut al salariilor, dar și sporurilor de care beneficiază personalul din cadrul sistemului public de asistență socială. Aici regăsiți adresa inițială a MMFPSPV și informarea din partea Federației COLUMNA.