În urma proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă precum şi condiţiile de acordare a acestora pentru personalul din sistemul sanitar, unitățile de asistență medico-socială și unitățile de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare transmis spre consultare, Sindicatul Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași a emis o serie de propuneri de modificare a prevederilor hotărârii.

Vă invităm să consultați proiectul de Hotărâre și documentul cu propunerile de modificare/completare înaintat către Federația COLUMNA și către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.