În contextul încetării aplicabilității contractului colectiv de munca la nivelul D.G.A.S.P.C. Iași și a faptului că legislația actuală privind acordarea sporului de 100% pentru zilele  de repaus săptămânal, de sărbători legale si în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru este neclară și lasă loc de interpretări,  Sindicatul Asistentei Sociale și Protecției Copilului a înaintat conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași o adresă prin care aduce aduce argumente pentru plata acestui spor angajaților instituției, în vederea asigurării continuității activității . Din discutiile purtate cu conducerea D.G.A.S.P.C. Iasi, a reiesit faptul că există disponibilitate pentru acordarea acestui spor, cu respectarea legislației în vigoare, motiv pentru care suntem convinși că demersurile noastre vor avea un rezultat pozitiv.

Din păcate, celelalte beneficii prevăzute de contractul colectiv de muncă , nu pot fi acordate decât în momentul în care va fi semnat noul contract colectiv de muncă sau va intra în vigoare contractul colectiv la nivel de grup de unități (aflat in prezent in circuitul de avizare), unde D.G.A.S.P.C. Iasi si Sindicatul A.S.P.C. Iași sunt semnatari.

Puteti consulta adresa transmisă de conducerea Sindicatului aici.

Sari la conținut