Conducerea Sindicatului Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași continuă demersurile cu privire la acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, ca urmare a emiterii buletinului de determinare prin expertizare realizat de către Direcția de Sănătate Publică Iași. În cursul zilei de ieri, 28.10.2019, am înaintat o adresă către ordonatorul principal de credite prin care solicităm stabilirea unei ședințe în vederea negocierii procentului aferent sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă. În cazul de față, cei care decid acordarea acestui spor sunt reprezentați de conducerea Consiliului Județean Iași. Vă vom ține la curent cu stadiul acestor demersuri deosebit de importante pentru angajații ale căror drepturi salariale sunt stabilite prin grila de salarizare aprobată de Consiliul Județean Iași!

Stimate Domnule Președinte,

Sindicatul Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași, organizație reprezentativă la nivel de DGASPC Iași, conform Sentinței civile nr.34/2107, și Sindicatul Sanitas Iași, sindicat care are membri și în rândul angajaților DGASPC Iași, avându-se în vedere expertizarea locurilor de muncă, efectuată de către DSP Iași pentru salariații DGASPC Iași (ce se regăsesc pe grila de salarizare a Consiliului Județean Iași), concretizată prin emiterea buletinului de determinare prin expertizare nr.32/03.07.2019, vă solicităm să programați o întâlnire, în vederea negocierii procentului aferent sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, rezultat în urma determinărilor efectuate în conformitate cu HG 569/2017, care aprobă Regulamentul privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația publică locală.

În concret, prezintă relevanță pentru solicitarea supusă atenției dumneavoastră următoarele prevederi legale din Regulament:
Art.5 – Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă, pe baza rezultatelor buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, întregului personal al instituției respective sau numai pentru anumite categorii de personal.
Art.8 – Locurile de muncă, categoriile de personal și stabilirea concretă, de la caz la caz, a sporurilor pentru personal care își desfășoară activitatea în condiții periculoase sau vătămătoare se aprobă de ordonatorul principal de credite, la propunerea structurii cu atribuții în domeniul resurselor umane, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanților salariaților, după caz.