În data de 21.11.2019, am primit răspunsul din partea ordonatorului principal de credite și anume, Consiliul Județean Iași ca urmare a adresei transmise, nr. 271/28.10.2019 cu privire la acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, rezultat în urma determinărilor efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Iași. Mai jos puteți consulta adresa primită: Vom analiza și vă vom informa de îndată cu privire la demersurile pe care le vom face pentru obținerea acestor drepturi.

Urmare adresei dvs. nr. 877/28.10.2019/271/28.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 31033/28.10.2019, prin care solicitați programarea unei întâlniri în vederea negocierii procentului aferent sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, rezultat în urma determinărilor efectuate în conformitate cu HG nr.569/2017, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art.34, alin.2 și 3 din OUG nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene: „(2) Începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții. (3) Ordonatorii de credite răspund în condițiile legii de stabilirea nivelului sporurilor cu respectarea alin.(2) și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget pe anul 2019.”

Din cuprinsul dispoziției legale menționate anterior rezultă că, în anul 2019, sporul pentru condiții de muncă prevăzut se acordă personalului care beneficia de acesta în luna decembrie 2018, cel mult la nivelul cuantumului acordat în luna decembrie, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

De altfel, acesta este și punctul de vedere al Ministrului Muncii și Justiției Sociale la solicitarea Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași cu privire la acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, începând cu luna ianuarie 2019, exprimat prin adresa nr.882/DPS/RG/27.02.2019, pe care o atașăm în copie.