Un nou acord de colaborare, identic cu cel despre care v-am informat în data de 31.01.2020 a fost încheiat între Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții și Consiliul Tinerilor Instituționalizați. Federația COLUMNA a inițiat demersuri pentru denunțarea acestuia, iar adresa înaintată către A.N.D.P.D.C.A. poate fi consultată mai jos.

Prin adresa cu numărul 64/30.01.2020, am solicitat Ministerului Muncii și Protecției Sociale denunțarea unilaterală a Acordului de colaborare semnat de Minister cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (anexată prezentei), apreciind că funcția de monitorizare și control a furnizorilor de servicii sociale trebuie să revină exclusiv instituțiilor statului (ANPIS, Consiliul de monitorizare sau ANDPDCA).

Pentru aceleași rațiuni vă solicităm denunțarea Acordului de colaborare dintre Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, cu numărul de înregistrare 2745/06 februarie 2020, încheiat cu o altă organizație neguvernamentală – Consiliul Tinerilor Instituționalizați.

Există posibilitatea ca la controalele efectuate de către instituțiile mai sus menționate să poată participa alături de inspectori mandatați în acest sens și reprezentanți ai organizațiilor sindicale sau ai organizațiilor neguvernamentale, tocmai pentru a fi asigurată deplina transparență a controalelor/vizitelor efectuate și o bună reprezentare a tuturor actorilor implicați, inclusiv sindicatele, în calitate de apărători ai salariaţilor furnizorilor de servicii sociale.

Față de aceste aspecte, vă solicităm să procedați la denunțarea acordului încheiat cu reprezentanții Consiliului Tinerilor Instituționalizați și să aveți deschiderea pentru o întâlnire cu Federația COLUMNA, în cel mai scurt timp posibil, pentru a vă putea prezenta argumentele noastre.

Cu speranța că veți da dovadă de transparență față de toți factorii implicați în bunul mers al asistenței sociale.