Funcția de control al tuturor furnizorilor de servicii sociale trebuie să aparțină instituțiilor publice, existând prevederi legale exprese în acest sens.

În acest context, continuăm demersurile de anulare a celor două acorduri de colaborare încheiate recent de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, respectiv Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii cu 2 organizații neguvernamentale ( Fundația Centrul de Resurse Juridice și Consiliul Tinerilor Instituționalizați), prin care se transmit competențe de control, în mod nelegal, către acestea.

Astfel, a fost înaintată o adresă către Premierul României, prin care se solicită intervenția acestuia în sensul denunțării celor două acorduri.

Federația COLUMNA, federație reprezentativă și cea mai numeroasă din sectorul de activitate Asistență Socială, vă sesizează faptul că Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a semnat un acord cu un oarecare ONG, care are dreptul de a controla activitatea din cadrul DGASPC-urilor, inopinat și nerestricționat, în toate locațiile acestora.

Pe această cale, am sesizat Ministerul despre faptul că dorim anularea acestui acord, întrucât a creat mai multe nemulțumiri în tot sistemul de asistență socială, iar ca răspuns la solicitarea noastră, Ministerul a semnat încă un acord, cu un alt ONG.

Dorim pe această cale să vă informăm că există deja 3 instituții publice cu atribuții de control în cadrul Asistenței Sociale, respectiv: Consiliul de monitorizare, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) și Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA).

Nu înțelegem de ce se dorește delegarea atribuțiilor de control conferite de lege instituțiilor de stat, către aceste ONG-uri și nu cunoaștem temeiul de drept pe care se bazează acest demers.

Membri noștri, ale căror interese le reprezentăm, nu sunt împotriva controalelor pentru îmbunătățirea condițiilor oferite beneficiarilor și a standardelor de calitate, dar doresc ca acestea să fie făcute cu bună-credință, fără interese ascunse, de către persoane abilitate, cu experiență și expertiză în domeniu, pe baza unor proceduri și regulamente agreate, astfel încât să nu se creeze premisele exercitării unor abuzuri.

Vă rugăm, domnule Prim-Ministru, să dispuneți denunțarea acestor acorduri și stimularea Instituțiilor publice de control deja existente, să-și intre în atribuții.

În cazul în care nu primim un răspuns, federația își rezervă dreptul de a demara acțiuni sindicale conform legii dialogului social.