În atenția membrilor sindicatului A.S.P.C.I. care ocupă funcția de educator cu statut de cadru didactic!

Ca urmare a protestului pe perioadă nedeterminată în forma suspendării judecării cauzelor a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 01.04.2020 în dosarul nr. 6594/99/2019, dosar care are ca obiect aplicarea majorării salariale de 20% prevăzută de dispozițiile art.38 alin. 3, lit.d din Legea nr. 153/2017 și plata diferențelor dintre drepturile salariale încasate de către reclamanți începând cu data de 01.03.2018 și cele efectiv datorate în temeiul art. 38 alin.3,lit.d din Legea nr. 153/2017, sume actualizate cu indicele de inflație. Vă vom tine la curent cu evoluția dosarului!