Federația Salariaților din Administrația Publică Locală și Centrală COLUMNA a fost prezentă în data de 2 martie 2020 la o întâlnire la sediul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. La întâlnire a fost prezent și Ministrul Muncii și Protecției Sociale – Doamna Violeta Alexandru.

Cu acest prilej, Federația Columna a abordat următoarele teme:

1. Standardele minime de cost pe furnizarea serviciilor sociale.

Pe acest subiect, am subliniat necesitatea adoptării cât mai urgente a hotărârii de guvern privitoare la standarde, pentru a putea fi valorificate cu prilejul rectificării bugetare, având în vedere că, datorită alocărilor insuficiente realizate prin Legea Bugetului de Stat, un număr semnificativ de DGASPC-uri vor rămâne fără finanțare începând cu lunile mai-iunie 2020.

Doamna Ministru Violeta Alexandru a precizat că are cunoștință despre această situație și că este necesară transmiterea de informații cu privire la sumele necesare a fi acoperite prin rectificarea bugetară care va avea loc în luna august și în același timp a subliniat importanța unei mai bune implicări financiare din partea Consiliilor Județene.

2. Acordurile de colaborare semnate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu Fundația Centrul pentru Resurse Juridice, respectiv de către ANDPDCA cu un alt ONG – Consiliul Tinerilor Instituționalizați.

Federația Columna a reiterat DEZACORDUL cu privire la semnarea acestora. A fost învederată necesitatea potențării instituțiilor publice cu atribuții de control în acest domeniu, funcția de monitorizare fiind un apanaj al statului, conform Codului Administrativ al României, care poate fi realizată prin intermediul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau prin structura proprie de control a ANDPDCA. Deficitul de personal pe linia de control cu care se confruntă cele două instituții nu constituie fundament pentru delegarea monitorizării către organizații nonguvernamentale.

3. Salarizarea personalului din sistemul public de asistență socială.

În această materie, Federația Columna a reclamat existența unor diferențe semnificative de salarizare, între județe, atât în ceea ce privește personalul din aparatul propriu cât și în privința sporurilor care se plătesc în centre. Au fost explicitate efectele nocive pe care le-au generat OUG nr. 114/2018 și OUG nr. 1/2020, respectiv imposibilitatea acordării sporurilor pentru condiții de muncă, deși există buletine de expertizare a locurilor de muncă. A fost ridicată problema nivelului de salarizare scăzut în cazul asistenților maternali profesioniști și asistenților personali profesioniști, aspect de natură a genera o lipsă de atractivitate a acestor locuri de muncă din perspectiva ocupării, în contextul reorganizării centrelor de copii și a celor pentru adulții cu handicap.

La finalul întâlnirii, părțile au apreciat că dialogul instituțional între Federația Columna, pe de o parte și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, respectiv ANDPDCA, pe de altă parte, trebuie să continue, urmând a fi stabilite noi întâlniri pentru discuții aprofundate pentru fiecare subiect în parte.