În contextul existenței virusului COVID-19 în țara noastră, conducerea Sindicatului Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași vă comunică planul de măsuri întocmit la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, valabil în perioada 11-31 martie 2020. Vă rugăm să îl citiți cu atenție și să respectați prevederile acestuia! Vă mulțumim!

I. Achiziționarea și punerea la dispoziția personalului și a beneficiarilor din serviciile de tip rezidențial de materiale dezinfectante pe bază de clor sau alcool și/sau măști de protecție.

II. În perioada 11-31 martie 2020 se suspendă următoarele activități/proceduri:
1. Activitatea centrelor de zi pentru copii și adulți și redistribuirea personalului în serviciile de tip rezidențial din cadrul centrelor de servicii:
a. Centrul de zi „Bucium” Iași
b. Centrul de zi de recuperare a copilului cu dizabilități și TSA Iași
c. Centrul de zi „Echilibru” Iași
d. Centrul de zi de recuperare „Sf. Nicolae” Pașcani
e. Centrul de zi de recuperare „Ion Holban” Iași
f. Centrul de zi de recuperare „Micul prinț” Iași
g. Centrul de zi „Sf. Spiridon” Tg. Frumos
h. Centrul de zi „Prietenia” Iași
i. Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Galata” Iași
j. Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf. Maria” Iași
2. Activitățile recreative și de socializare organizate pentru beneficiari care presupun un grup de participanți sau contactul acestora cu zone aglomerate (mall, tabere, săli de cinema/teatru/evenimente/spectacole etc.)
3. Primirea vizitatorilor la sediile centrelor sociale, suspendarea întâlnirilor copiilor plasați în asistență maternală cu părinții sau rudele
4. Învoirile/vizitele beneficiarilor în familie și în comunitate
5. Practica de specialitate a studenților și a voluntariatului în toate serviciile sociale
6. Vizitele specialiștilor (manageri de caz / asistenți sociali / psihologi etc.) în vederea evaluării/monitorizării măsurilor de protecție în familie/servicii sociale, cu excepția situațiilor care impun intervenția în regim de urgență
7. Vizitele echipelor de monitorizare la serviciile sociale de tip rezidențial efectuate conform Dispoziției metodologice nr. 2568/Cabinet/05.02.2020, emisă de Președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

III. Stabilirea programului de lucru cu publicul de luni până vineri în intervalul orar 10:00 – 12:00. Orice petiție, solicitare, cerere, sesizare etc. ce nu necesită prezența la sediul DGASPC Iași va fi transmisă prin poștă, fax sau email la nr. de fax 0232/279.654 sau la adresa office.dgaspcis@dasiasi.ro.

IV. Suspendarea audiențelor în perioada 11-31.03.2020. Petițiile, sesizările sau alte solicitări vor fi transmise prin poștă, fax sau email la nr. de fax 0232/279.654 sau la adresa office.dgaspcis@dasiasi.ro.

V. Afișarea în locuri vizibile la sediul DGASPC și la sediile serviciilor sociale a posterului Dispoziției metodologice nr. 6377/ANDPDCA/09.03.2020, a posterului UNICEF referitor la măsurile de siguranță de adoptat și a altor materiale informative legate de protejarea împotriva COVID-19, distribuite de instituțiile competente (Direcția de Sănătate Publică).

VI. Personalul serviciilor sociale care lucrează în mod direct cu beneficiarii vor avea o ținută de schimb pe care o vor folosi doar în incinta centrului, alta decât cea cu care se deplasează de la centru către domiciliu și invers.

VII. Instruirea beneficiarilor și personalului din cadrul serviciilor sociale cu privire la aplicarea și respectarea măsurilor de autoprotecție, prevăzute în decizia invocată mai sus.

VIII. Dezinfectarea repetată a suprafețelor și spațiilor comune din sediul DGASPC și din sediile serviciilor sociale din subordine, cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool.

IX. Achiziționarea urgentă de scannere de temperatura / termometre pentru serviciile sociale și monitorizarea zilnică a temperaturii beneficiarilor.

X. Consultarea periodică a beneficiarilor serviciilor sociale de către medicul de familie, în vederea monitorizării stării de sănătate și a identificării precoce a oricăror cazuri de îmbolnăvire care ar putea afecta colectivitatea.

XI. Măsuri instituite la Serviciul de Evaluare Complexă Copii, referitoare la modalitatea de desfășurare a activității în perioada 11-31.03.2020:
1. orice petiție sau documente necesare pentru programarea la evaluare sau completarea dosarelor se vor trimite prin fax la nr. 0232/279.654 sau email la adresa secc.dgaspcis@dasiasi.ro
2. informarea familiilor prin intermediul primăriilor de domiciliu că documentele necesare întocmirii anchetelor sociale se vor depune la primărie, urmând ca acestea să fie scanate și trimise prin email, de către asistentul social la adresa securizată a SECC
3. pentru programarea în vederea evaluării documentele vor fi transmise prin email sau fax și pentru detalii suplimentare vor contacta telefonic managerul de caz la numerele de telefon 0232/477.731 sau 0232/214.972
4. toate cazurile noi, programate la evaluare in perioada 11-31 martie 2020, vor fi reprogramate, telefonic
5. cazurile vechi, programate la evaluare în perioada 11-31 martie 2020 și care suportă reprogramare, vor fi reprogramate telefonic
6. pentru cazurile vechi, programate la evaluare în perioada 11-31 martie 2020 și care nu pot fi reprogramate, documentele vor fi primite prin email de la familie sau SPAS, urmând ca evaluarea să se realizeze doar în baza documentelor de la dosar
7. hotărârile CPC, certificatele de încadrare în grad, acordurile, vor fi trimise prin poștă; pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav, se vor trimite către primării tabele cu nr. de certificat și de acord în ziua ședinței CPC și, ulterior, scanat/fax certificatul și acordul

XII. Măsuri instituite la Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Biroul de Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială referitoare la modalitatea de desfășurare a activității în perioada 11-31.03.2020
1. Depunerea dosarelor de către beneficiari se va face prin fax, poștă sau email (prin fax la nr. 0232/279.654 sau email la adresa secpah.dgaspcis@dasiasi.ro) sau prin intermediul asistenților sociali din cadrul primăriilor de domiciliu. Se va comunica către toate primăriile județului o solicitare în acest sens corelată cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind posibilitatea depunerii dosarelor de evaluare la sediul acestora.
2. Transmiterea certificatelor de încadrare în grad și tip de handicap și a acordurilor pentru cei încadrați în gradul grav cu asistent personal se va face prin poștă (direct către beneficiari sau către primăriile de domiciliu) cu confirmare de primire.
3. Secretariatul CEPAH va contacta toate persoanele cu handicap care sunt programate la ridicat certificate pentru a-i anunța că vor primi prin poștă sau prin intermediul primăriilor de domiciliu/reședință cele menționate.
4. Secretariatul CEPAH va contacta toate persoanele încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal pentru a-și exprima opțiunea în vederea eliberării acordurilor.
5. Evaluările / reevaluările medico-psihosociale se vor realiza în lipsa beneficiarilor (cu excepția situațiilor în care specialiștii SECPAH consideră necesară prezența acestora sau a reprezentanților legali) și în prezența asistenților sociali din cadrul primăriilor de domiciliu (acolo unde este cazul).
6. Solicitarea depuneri documentelor suplimentare se va face telefonic, fie prin poștă scrisă/electronică (prin fax la nr. 0232/279.654 sau email la adresa secpah.dgaspcis@dasiasi.ro).
7. Angajații SECPAH vor contacta toate persoanele cu handicap care sunt programate la evaluare pentru această perioadă și le vor comunica să nu se prezinte la evaluare deoarece aceasta se va face în lipsă, numai cu dosarul complet.
8. Pentru toate persoanele contactate se va întocmi un registru de notă telefonică.
9. Transmiterea facilităților de transport prin poștă (bilete pentru transport interurban, legitimații pentru transportul urban), la domiciliul persoanelor eligibile. Primăriile de domiciliu / reședință vor centraliza solicitările de pe raza de competență și le vor comunica instituției noastre. Ulterior, angajații BEPBAS le vor transmite, beneficiarilor eligibili, la domiciliu / reședință, cu confirmare de primire, facilitățile cuvenite.
10. Se vor informa toate primăriile de domiciliu prin adresă în care li se va menționa să primească cererile de eliberare a biletelor din partea persoanelor cu handicap și ulterior aceste cereri să fie comunicate DGASPC.
11. În perioada 11.03.2020 – 22.03.2020 se suspendă eliberarea facilităților de transport pentru persoanele cu handicap.