Vă aducem la cunoștință că s-a înființat Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Salariaților din Asistență Socială “Împreună” Iași I.F.N., organizație care se adresează exclusiv membrilor Sindicatului Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași.

Persoanele interesate să devină membri ai C.A.R. “Împreună” se pot înscrie la sediul organizației, str. Vasile Lupu, nr.57A, et. 2, camera 80 din cadrul D.G.A.S.P.C. Iași.

Calitatea de membru se obține după semnarea de luare la cunoștință a Statutului și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Asociației C.A.R. “ÎMPREUNĂ” și depunerea următoarele documente*:

  • cererea de înscriere ca membru a C.A.R. “ÎMPREUNĂ” Iași I.F.N, prin care se obligă să achite taxa de înscriere de 10 lei, fondul social de minim 20 lei și opțional alte contribuții la fondul social propriu (aceste sume vor fi reținute din salariul membrului C.A.R. sau achitate la casieria organizației, în funcție de opțiunea personală exprimată de membru);
  • fotocopie după actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul prin semnatura titularului;
  • consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • adeverință de membru al Sindicatului Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași.

*Toate documentele menționate mai sus, cu excepția actului de identitate, se vor obține de la sediul C.A.R.-ului “ÎMPREUNĂ” Iași I.F.N/reprezentanții din centre și în curând se vor putea descărca de pe site-ul nostru oficial.

Pentru că suntem la început, C.A.R. “ÎMPREUNĂ” nu va acorda împrumuturi pe o perioada de 3 luni de la înscrierea membrilor în organizație. După această perioadă, organizația va acordă împrumuturi între 1000 și 6000 lei, cu o dobândă de 10% pe an, pe o perioadă de maxim 18 luni.

În perioada imediat următoare, vom transmite documentele menționate mai sus reprezentanților sindicatului din centre, pentru a facilita înscrierea persoanelor interesate. Pentru mai multe informații legate de noul C.A.R. “ÎMPREUNĂ”, puteți lua legătura cu secretarul asociației, dl. Liviu Alexandru, tel: 0729.995.825.