În cursul zilei de ieri, 28.04.2020, Federația Columna a înaintat o nouă adresă către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități Copii și Adopții (ANDPDCA), prin care revine asupra solicitărilor privind crearea unui cadru legal pentru acordarea unui stimulent de risc angajaților din sistemul de asistență socială.

În plus, au sesizat o serie de probleme legate de modul de aplicare a legislației privitoare la salarizare, precum și transmiterea unor modalități de planificare/pontare alternative pentru personalul din centrele rezidențiale în perioada 8 mai -14 mai 2020, având în vedere că în această perioadă se realizează testarea personalului. Menționăm ca aceste adrese și demersuri vin în completarea celor înaintate/efectuate anterior de Federația COLUMNA, reprezentativă la nivel de sector.

Federația Salariaţilor din Administrația Publică Centrală și Locală din România – „COLUMNA”, reprezentativă la nivel de sector de activitate ASISTENȚĂ SOCIALĂ, a luat act de faptul că prin Ordonanța Militară nr. 8/2020 s-a dispus pe perioada stării de urgență, instituirea măsurii de izolare la locul de muncă/domiciliu pentru personalul din centrele rezidențiale din asistență socială.

Revenind asupra adreselor noastre cu numerele 192/10.04.2020, respectiv 203/21.04.2020, inclusiv prin raportare la intenția asumată public de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vă solicităm să procedați la inițierea unui act normativ privind acordarea către personalul din asistență socială care cade sub incidența Ordonanței Militare nr. 8/2020, a unui stimulent de risc în cuantum de 2500 lei brut pe lună, în mod similar cu stimulentul acordat personalului din instituțiile sanitare prin O.U.G. nr.43/2020;

În același timp, în această perioada ies în evidență și decalaje enorme de salarizare între salariații diferitelor instituții de asistență socială și considerăm că este necesară o intervenție în sensul corectării unor acte normative care nu permit, ÎN MOD NEDREPT, plata INTEGRALĂ a unor drepturi salariale:
– Plata sporului pentru orele prestate în zilele de repaus săptămânal/sărbători legale cu un spor de 100% la salariul de bază. Aceste ore au fost plătite în unele D.G.A.S.P.C.-uri la un nivel derizoriu sau nesemnificativ, datorită incidenței plafonului de sporuri prevăzut la art. 25 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Plata sporurilor pentru condiții de muncă stabilite prin H.G.R. nr. 153/2018, acolo unde buletinele de expertizare au sosit sau au fost reînnoite în anul 2019, și care nu au fost acordate salariaților datorită O.U.G. nr. 114/2018, respectiv O.U.G. nr. 1/2020.

Totodată pentru perioada 8 mai – 14 mai 2020 (perioadă pentru care încă subzistă starea de urgență). vă rugăm să ne comunicați dacă angajatorii pot proceda la altă modalitate de pontare a salariaților (ex. prestarea activității în perioada respectivă de către toți salariații, pe fracții egale de zile), cu sublinierea faptului că la nivelul D.G.A.S.P.C.-urilor, salariații sunt testați prin D.S.P.-uri, proces care va continua și în perioada următoare.