Ca urmare a demersurilor pe care vi le-am adus la cunoștință de fiecare dată, cu privire la acordarea unui stimulent pentru personalul din centrele rezidențiale, vă transmitem răspunsul autorităților mai jos.

Apreciem recunoașterea muncii menționată în adresa primită dar vă asigurăm că vom continua demersurile în vederea acordării stimulentului.

Vă ținem la curent cu noutățile!

Stimate domnule Președinte,

Folosim această ocazie pentru a răspunde memoriilor dumneavoastră transmise atât Guvernului României, cât și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, înregistrate cu nr. 9478/16.04.2020, 9749/16.04.2020, 9634/16.04.2020, prin care semnalați importanța activității desfășurate de asistenții sociali, care sunt în prima linie în ceea ce privește asigurarea protecției și îngrijirii persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate sau a diferitelor categorii de beneficiari ai sistemului de asistență socială.

Toți cei care activează în domeniul asistenței sociale, indiferent că este vorba despre autorități de la nivel local sau de la nivel central, recunosc eforturile depuse de personalul serviciilor sociale, care în această perioadă complicată și-a dovedit devotamentul și grija față de bunăstarea și siguranța copiilor, a persoanelor cu dizabilități sau a celor vârstnice aflate în sistemul de protecție.

Fără implicarea personalului din cadrul serviciilor sociale este evident că rezultatele îmbucurătoare înregistrate în acest sector, în ceea ce privește menținerea unui număr relativ scăzut de îmbolnăviri în rândul categoriilor de persoane menționate anterior nu ar fi fost posibile, iar efectele unei răspândiri necontrolate a noului virus în rândul unui segment de populație extrem de vulnerabile ar fi putut avea consecințe extrem de negative.

Pentru a sprijini eforturile depuse de personalul din cadrul serviciilor sociale, parte din măsurile adoptate până acum au vizat alocarea unor resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor aferente hranei și cazării personalului care s-a aflat în izolare preventivă la locul de muncă sau, după caz, la domiciliu, în condițiile prevăzute de Ordonanța Militara nr. 8/2020.

Vă asigurăm astfel că, atât Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cât și instituția noastră, vor continua să susțină recunoașterea muncii și importanței rolului asistenților sociali, cât și al celorlalți profesioniști din domeniul asistenței sociale, inclusiv în ceea ce privește adoptarea de către autoritățile abilitate a unor măsuri de stimulare, similare celor adoptate pentru alte categorii profesionale, aflate în „linia întâi” în această perioadă.