În cursul zilei de astăzi, 15.05.2020, Sindicatului Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași a înaintat o adresă conducerii DGASPC Iași prin care solicitat acordarea unei atenții sporite la verificarea graficelor de lucru si a pontajelor întocmite la nivelul centrelor rezidențiale de către personalul specializat. Adresa a fost realizată în urma sesizărilor făcute de membrii noştri de sindicat cu privire la întocmirea eronată și discriminatorie a pontajelor și a graficelor de lucru. Mai jos puteți consulta adresa transmisă:

Stimate domnule Director General,

Prin prezenta, solicităm acordarea unei atenții sporite cu privre la verificarea tuturor graficelor de lucru și pontajelor întocmile de la nivelul centrelor rezidențiale din partea personalului specializat de la nivelul D.G.A.S.P.C. Iași, motivul fiind nenumăratele sesizări din partea membrilor de sindicat cu privire la întocmirea eronată sau discriminatorie a acestora. Cu titlu de exemplu, vă prezint unele situații sesizate de membrii de sindicat, după cum urmează:

– În perioada stării de urgență, în cadrul unor centre rezidențiale, conducătorii auto au fost planificați și pontați în zilele de sărbători legale, iar în altele nu, cu toate că au desfășurat activități similare cu colegii lor.
– În unele centre rezidențiale, în perioada stării de urgență, angajații au lucrat efectiv în ture de 24 de ore, cu toate acestea, nu au primit sporul pentru muncă de noapte.
– Unii membri de sindicat, sesizează faptul că unii colegi sunt planificați în mod constant (preferențial) în zilele de sărbători legale pentru a primi sporul acordat, iar alții nu.

Pentru a preîntâmpina astfel de situații, în calitate de instituție care asigură îndrumarea și verificarea activităților din centrele rezidențiale subordonate, vă rugăm respectuos să verificați modul de întocmire a acestor documente.