Acțiunile întreprinse de conducerea Sindicatului Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași, ca sindicat de bază și susținute de Federația COLUMNA, care ne reprezintă la nivel național prind contur! Prin adresa nr. 272/19.05.2020 Federația ne-a informat asupra amendamentului adoptat de Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, amendament la proiectul de lege de aprobare a OUG nr. 43/2020, care face referire la acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din sistemul de asistență socială. Avizul trimis către Comisia de Muncă a fost discutat în cursul zilei de astăzi, iar răspunsul îl vom posta imediat ce vom intra în posesia acestuia. Informarea și avizul, alături de alte adrese transmise de Federația COLUMNA pot fi consultate mai jos:

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România – „COLUMNA”, reprezentativă la nivel de sector de activitate ASISTENȚĂ SOCIALĂ, pe calea prezentei vă aducem la cunoștință următoarele:

– Federația Columna a insistat, încă de la instituirea stării de urgență, asupra necesității acordării unui stimulent de risc pentru personalul din asistență socială;
– Având în vedere faptul că la nivel guvernamental nu a fost luată o decizie cu privire la acest aspect ,Federația Columna a înaintat demersuri privind acordarea stimulentului de risc prin inițiativă parlamentară, prin adrese trimise către Comisiile de Muncă și de Sănătate din Camera Deputaților (anexate prezentei);
– Astăzi, 19 mai 2020, Comisia de Sănătate din Camera Deputaților a adoptat un amendament la proiectul de lege de aprobare a OUG nr.43/2020 (PLX 257/2020) prin care se deschide calea acordării stimulentului în asistență socială (anexăm prezentei avizul comisiei de sănătate);
– Avizul a fost trimis Comisiei de Muncă, care urmează să emită raport final pe întregul proiect de lege, lucrările comisiei începând astăzi, 19 mai, la ora 13.00.

Astfel, suntem foarte aproape de a atinge una din revendicările primordiale ale colegilor din asistență socială, greu încercați în această perioadă.

Vom reveni cu informații noi, după emiterea raportului final de către Comisia de Muncă a Camerei Deputaților.