Veste bună pentru membrii sindicatului A.S.P.C.I. care ocupă funcția de educator cu statut de cadru didactic!

În cursul zilei de ieri, 10.06.2020, Tribunalul Iaşi a admis în primă instanță acțiunea formulată de Sindicatul Asistenţei Sociale şi Protecţiei Copilului Iaşi în numele membrilor săi, în dosarul nr. 6594/99/2019, și obligă pârâta să achite reclamanţilor diferenţele de drepturi salariale dintre cele efectiv încasate şi cele datorate ca urmare a aplicării majorării salariale de 20% conform dispoziţiilor art. 38 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 153/2017, sume actualizate cu indicele de inflaţie, precum şi dobânda legală penalizatoare aferentă drepturilor băneşti acordate prin prezenta sentinţă, calculată de la data scadenţei acestor drepturi şi până la data plăţii efective.

Vă vom tine la curent cu evoluția dosarului având în vedere că această decizie nu este definitivă!