După mai puțin de o lună de la aprobarea Legii 82/2020 care prevedea alocarea unui stimulent pentru personalul din asistență socială de 2500 lei/lună, brut, Parlamentul României a considerat oportună modificarea acesteia, în dezavantajul personalului din domeniul asistenței sociale. Astfel, a fost înaintată o propunere legislativă care cuprinde modificări esențiale față de forma adoptată, în sensul că stimulentul va fi în cuantum de 2500 lei, brut și se va acorda o singură dată, restrângându-se de asemenea și categoriile de personal care vor putea beneficia de acesta. Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, în cursul zilei de astăzi, 20.07.2020, conducerea Sindicatului Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași a înaintat o adresă prin care a solicitat sprijinul Federației COLUMNA în vederea susținerii propunerilor noastre de îmbunătățire a propunerilor legislative, înaintate de Camera Deputaților pentru modificarea și completarea OUG nr. 43/2020 astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 82/2020. Considerăm includerea acestor propuneri ca fiind necesară, având în vedere forma actuală a acestui act normativ aflat în dezbatere! Sperăm ca demersul nostru să aibă rezultate, cu toate că și așa modificările nu ne mulțumesc, deoarece exclud de la acordarea acestui stimulent diferite categorii de personal precum asistenții maternali profesioniști sau alți angajați din cadrul D.G.A.S.P.C-urilor, care au fost expuși în această perioadă.

Mai jos puteti consulta atât adresa înaintată, cât și propunerea legislativă mai sus-menționată: