În cursul zilei de astăzi, 03.09.2020, Sindicatul Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași a înaintat o adresă către conducerea D.G.A.S.P.C. Iași prin care solicită calcularea și plata, pentru viitor, a sporului pentru condiții de muncă raportat la salariul de bază stabilit începând cu luna martie 2018, pentru medicii și asistenții medicali, membri ai sindicatului A.S.P.C. Iași. Mai jos puteți consulta documentul transmis. Vom reveni cu răspunsul primit din partea DGASPC Iași!

Stimate domnule Director General,

SindicatuI Asistenței Sociale și Protecția Copilului Iași cu sediul în Iași, str. V. Lupu, nr. 57A, tel: 0740252301, e-mail: info@sindicatulaspci.ro, înființat prin Sentința civilă nr. 8530/2011, CIF 28661924, reprezentat prin Matei Marian în calitate de președinte, în numele și pentru medicii și asistenții medicali, membri ai sindicatului nostru și angajați cu contract individual de muncă la DGASPC Iași, în temeiul art. 28 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social și ale prevederilor din Statutul sindicatului, solicită calcularea și plata sporului pentru condiții de muncă, pentru această categorie de personal, prin raportare la salariul de bază stabilit pentru luna martie 2018.

Formulăm prezenta, raportat la faptul că există deja hotărâri judecătorești definitive, prin care s-a tranșat problema de drept în sensul celor solicitate de noi (Decizia civilă nr. 158/2020 și Decizia civilă nr. 159/2020 pronunțate de Curtea de apel Iași).

Întrucât nu mai există dubii cu privire la interpretarea prevederilor Iegale aplicabile, pe viitor, considerăm oportună îndreptarea erorii cu privire la interpretarea și aplicarea textului de lege, în sensul celor stabilite de instanța de judecată pentru alți angajați care îndeplinesc aceleași funcții. În ceea ce privește drepturile salariale aferente perioadei 01.03.2018 și până în prezent urmează să dispună instanța de judecată.
Sari la conținut