Continuăm demersurile atât către Guvernul României, cât și către Consiliul Județean Iași în vederea găsirii soluțiilor pentru plata salariilor în data de 12.12. În acest sens, în cursul zilei de astăzi, Sindicatul Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași a înaintat o adresă către CJ Iași în care se solicită o întâlnire cu președintele Costel Alexe.

În funcție de evoluția demersurilor efectuate vom avea in vedere și alte acțiuni sindicale, eventual chiar proteste/greve. Mai jos puteți consulta adresa trimisă.

SINDICATUL ASISTENȚEI SOCIALE ȘI PROTECȚIEI COPILULUI IAȘI, organizație reprezentativă la nivel de D.G.A.S.P.C. lași, vă solicită să programați o întâlnire, în vederea identificării unei soluții concrete pentru plata salariilor angajaților D.G.A.S.P.C. lași, aferente lunii noiembrie 2022.

După cum ați fost informat, D.G.A.S.P.C. lași nu poate asigura pe data de 12 decembrie 2022, plata în întregime a salariilor aferente lunii noiembrie, deoarece bugetul de salarii nu acoperă aceste drepturi.

S-a ajuns la această situație, de neacceptat din punctul nostru de vedere, datorită reactualizării cu foarte mare întârziere a Standardelor de cost pentru serviciile sociale de către Guvernul României, respectiv luna octombrie 2022. Cu toate că, în contextul creșterilor galopante a costurilor cu aceste servicii din ultimii doi ani, standardele de cost trebuiau actualizate la timp, Guvernul României a emis în cursul anului 2022 acte normative care au majorat în mod considerabil unde drepturi ale beneficiarilor (bani de buzunar (de la 28 lei/lună la 150 lei/luna), alocație de hrană (de la 16,6 lei/zi la 22 lei/zi), drepturi pentru îmbrăcăminte, rechizite, igienă etc), cât și alte costuri generate de găzduirea refugiaților din Ucraina, pentru care nu au fost asigurate din sursele de finanțare.

Prin rectificarea bugetară efectuată în luna noiembrie 2022, ne așteptăm ca Guvernul României să asigure diferența dintre standardele de cost vechi și cele noi pentru anul 2022, însă am constatat că sumele alocate prin rectificarea bugetară nu asigură nici pe departe aceste cheltuieli, deja efectuate.

Facem mențiunea că de la începutul anului, prin Federația Columna, la care suntem afiliați, am făcut nenumărate demersuri către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, pentru actualizarea la timp a standardelor de cost pentru serviciile sociale, atrăgând atenția cu privire la faptul ca neadoptarea la timp a acestora va conduce la imposibilitatea asigurării drepturilor beneficiarilor și ale salariaților, însă după cum bine observați aceste demersuri nu au avut efectul scontat.

Din aceste motive, facem apel la sprijinul Dumneavoastră, în virtutea responsabilității față de mii de angajați și familiile acestora, locuitori al județului Iași, care în prag de sărbători și pe fondul unei profunde crize generate de explozia prețurilor la bunuri și servicii, se află în situația de a nu primi salariile la timp, respectiv la data de 12.12.2022.

Față de cele prezentate mai sus și a deschiderii de care ați dat dovada pentru rezolvarea problemelor membrilor noștri, vă rugăm să stabiliți o întâlnire, de îndată ce programul vă va permite.
Sari la conținut