Astăzi, 29 noiembrie 2022, conducerea Federației Columna a avut o întâlnire cu reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, respectiv:

1. Mihai Tomescu – președinte ANPDPD;

2. Petre Dinică – director ANPDPD.

Au fost discutate o serie de probleme extrem de importante pentru colegii din asistență socială:

1. Situația financiară extrem de grea în care se află 7 DGASPC-uri (Giurgiu, Harghita, Iași, Ilfov, Mehedinți, Tulcea și Vrancea) care în luna decembrie se vor afla în imposibilitatea de a plăti salariile pentru aproximativ 8000 de salariați.

Dl Tomescu a precizat că este la curent cu dificultățile financiare ale județelor și că va susține la nivelul Guvernului adoptarea în cel mai scurt timp posibil a unei hotărâri de Guvern privind alocarea de resurse financiare suplimentare din fondul de rezervă aflat la dispoziția executivului.

Conducerea Federației Columna a precizat că pe lângă cheltuielile de personal, DGASPC-urile înregistrează și datorii importante la plata utilităților, fiind dat ca exemplu DGASPC Mehedinți, unde restanțele către furnizori depăsesc 3 luni de zile la acest moment.

2. În privința Proiectului de Lege privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituționalizării, aflat la acest moment în dezbatere la Camera Deputaților sub nr. PLX 718/2022, conducerea Federației Columna a transmis Autorității Naționale pentru Protecția Drepturile Persoanelor cu Dizabilități îngrijorările deplin justificate ale colegilor din țară cu privire la îndeplinirea țintei prevăzute în proiect – de scădere a numărului de persoane cu dizabilități instituționalizate de la de la 16.911 (prezent) la 11.500.

Această tință este una greu de atins în contextul în care autoritățile locale ( primării de municipii, orase și comune) nu au fost în măsură să dezvolte servicii sociale adaptate la această viziune, presiunea atingerii țintei pentru anul 2026 căzând preponderent în sarcina DGASPC-urilor, stare de fapt care trebuie să se modifice în perioada următoare; mai mult decât atât, în realitate, numărul de persoane cu dizabilități este mult mai mare decât cel menționat în propunerea legislativă.

De asemenea, conducerea ANPDPD a precizat că susține propunerea Federației de exercitare a activităților de management de caz și prin intermediul personalului salarizat al DGASPC-urilor.

3. Președintele ANPDPD s-a arătat încântat de recenta inițiativă comună a Federației Columna și a Asociației Naționale a DGASPC-urilor legată de elaborarea unui normativ de personal pentru serviciile sociale.

În acest sens, s-a convenit alcătuirea unui grup de lucru format din Federația Columna, ANPDPD și Asociația Națională a DGASPC-urilor, care să își înceapă activitatea după 10 ianuarie 2023 și care să aibă ca obiective monitorizarea aplicării Proiectului de Lege privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi dar și elaborarea normativului de personal pentru serviciile sociale destinate acestui tip de beneficiari.

Acest demers se alătura deja celui început de Federația Columna împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, care a fost de acord cu înființarea unui grup de lucru privind modificarea legislației aplicabile asistentului maternal profesionist, grup de lucru care va fi operaționalizat, tot începând cu ianuarie 2023.

Departamentul de Comunicare al Federației Columna