În atenția membrilor Sindicatului Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași

Vă informăm că FEDERAȚIA COLUMNA, ai cărei membri afiliați suntem, a hotărât, în cadrul ședinței Consiliului Național, cu unanimitate de voturi, declanșarea de acțiuni sindicale, inclusiv GREVA, împotriva următoarelor politici economice și sociale ale Guvernului României:

  • Scăderea veniturilor prin măsurile prevăzute de Planul Național de Redresare și Reziliență, prin modificarea sistemului de acordare a drepturilor salariale;
  • Neaplicarea integrală a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
  • Schimbarea sistemului de finanțare în Asistență Socială, ca urmare a modificărilor care vor fi aduse Legii nr. 292/2011 a Asistenței Sociale

În acest sens este necesară strângerea de semnături care să totalizeze cel puțin 35% din numărul de angajați ai instituției.

Pentru a semna în cunoștință de cauză, vom prezenta pe scurt în ce mod ne afectează cele mai sus precizate.

Astfel, scăderea veniturilor prin măsurile prevăzute de Planul Național de Redresare și Reziliență, va avea loc ca urmare a schimbării sistemului de raportare a sporurilor, de la 30% din totalul salariilor de bază la nivel de ordonator principal de credite, la o raportare de cel mult 20% din salariul de bază al fiecărui angajat. În consecință, niciun angajat nu va mai putea cumula sporuri care să depășească 20% din salariul de bază.

Raportat la prevederile art. 12 alin. 2 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ar fi trebuit ca începând cu anul 2023, salariile de bază se stabilească prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexele legii cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare. Or, în prezent salariile aferente multor funcții din sistem nu au atins acest cuantum, legea neputând fi aplicată în litera sa din cauza măsurilor fiscal-bugetare, de prorogare a unor termene și de modificare și completare a unor acte normative, luate de Guvernul României.

Vom fi afectați de asemenea, de schimbarea sistemului de finanțare a instituției ai cărei angajați suntem, deoarece prin modificările care vor fi aduse Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, procedura de finanțare va fi îngreunată, ceea ce va putea duce la întârzieri în efectuarea plăților, inclusiv a drepturilor salariale.

Începând cu data de 18.05.2023, la reprezentanții aleși de dumneavoastră la nivelul centrelor/comunelor (în cazul asistenților maternali profesioniști), la sediul SASPC Iași (pentru aparatul propriu) veți găsi tabelele în care să vă exprimați prin semnătură, acordul privind declanșarea conflictului colectiv de muncă și organizarea grevei împotriva politicilor sociale și economice ale Guvernului. Tabelele vor putea fi completate până la data de 22.05.2023 (inclusiv) și vor trebui să ajungă la sediul sindicatului până la data de 23.05.2023.