Având în vedere neregulile semnalate prin articolele din presă, referitoare la condițiile necorespunzătoare/inumane oferite de unele servicii sociale, Federația Columna a considerat ca fiind oportun să readucem în discuția cu Ministerul Muncii și Ministerul Familiei urgentarea demersurilor privind aprobarea normativelor privind personalul din unităţile de asistenţă socială, pentru toate tipurile de servicii sociale, aplicabile atât de furnizorilor publici cât și celor privați.

Așa cum am semnalat de mai multe ori, suntem convinși că reglementarea legislativă a unei scheme minime de personal, atât în ceea ce privește categoriile de personal cât și numărul de angajați, este în măsură să reducă și poate chiar să înlăture existența unor astfel de situații menite să aducă o gravă atingere demnității umane și să creeze în mod justificat șoc și groază în rândul opiniei publice.

Departamentul de comunicare al Federației Columna.

Având în vedere neregulile semnalate de mai multe posturi de televiziune, referitoare la condițiile necorespunzătoare / inumane, oferite de unele servicii sociale, respectiv de 3 centre private din județul Ilfov, pe calea prezentei, considerăm oportun readucerea în discuție a urgentării efectuării demersurilor Federației COLUMNA, privind aprobarea normativelor de personal din unitățile de asistență socială, pentru toate tipurile de servicii, aplicabile atât furnizorilor publici, cât și celor privați.

Așa cum v-am semnalat de mai multe ori, suntem convinși că reglementarea legislativă a unei scheme minimale de personal, atât în ceea ce privește categoriile de personal, cât și numărul de angajați, este în măsură să reducă și poate chiar să înlăture existența unor astfel de situații menite să aducă o gravă atingere demnității umane și a prestigiului instituțiilor de asistență socială, creând în mod justificat, șoc și groază în rândul opiniei publice.

Menționăm totodată că reprezentanții Federației noastre, au avut deja o primă întâlnire referitoare la această problemă cu domnul Secretar de stat MAKKAI Peter Janos, acum 2 luni de zile.

În vederea finalizării acestor demersuri, așa cum am procedat și până în prezent, vă asigurăm de întreg sprijinul și disponibilitatea noastră.