Guvernul României ignoră complet Dialogul Social și promovează prin asumarea răspunderii proiectul de Lege privind unele măsuri fiscal bugetare.

Cu toate că am prezentat toate argumentele pentru care Asistența Socială să intre în categoria domeniilor de activitate care să fie exceptate de la măsura tăierii tuturor posturilor vacante, la fel cum în mod corect se propune pentru sistemul sanitar, Guvernul refuză să facă acest lucru.

Astfel, se creează premisele apariției „azilelor groazei” și în sistemul public de Asistență Socială, din cauza deficitului mare de personal.

Tăierea posturilor vacante va conduce la pierderea licenței, încetarea activității centrelor și România va trebui să dea înapoi toate fondurile europene atrase pentru construirea de noi unități de Asistență Socială.

Întreaga responsabilitate, a tot ceea ce se va întâmpla în centrele destinate îngrijirii persoanelor cu dizabilități, copiilor sau persoanelor vârstnice, este a Guvernului care a promovat această lege.

DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE AL FEDERAȚIEI COLUMNA-SCOR