• Principalul beneficiu al membrilor constă în susținerea de care se bucură aceștia din partea organizației sindicale, mai ales din perspectiva drepturilor pentru care Sindicatul Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași (S.A.S.P.C.I.) luptă pentru a le obține în mod just pe cale judecătorească.
  • S.A.S.P.C.I. crează în fiecare an oferte turistice cu reduceri consiberabile, dedicate membrilor săi. Acestea cuprind destinații variate precum: litoralul românesc, munte sau Delta Dunării
  • Membrii organizației sindicale se bucură de informare constantă asupra modificărilor legislative care intervin în domeniul aplicabil raporturilor de muncă.
  • Acordarea de sprijin pentru situațiile deosebite (de exemplu, decesul unei rude de gradul I) în cuantum de:
    • 500 lei pentru decesul unui membru de sindicat
    • 300 lei pentru decesul soțului/soției, copiilor
  • Oferirea de tichete cadou sau posibilitatea participării în cadrul petrecerilor organizate de S.A.S.P.C.I.

Alte drepturi ale funcționarilor publici se regăsesc în Acordul colectiv pentru funcționarii publici, iar cele ale personalului contractual în Contractul colectiv de muncă